Předprodej

Předprodej vstupenek na Hlavní program probíhá od 2. srpna 2021, 9.00, v síti Plzenskavstupenka.cz.

Vstupenky na představení sekce Johan uvádí jsou k dostání v síti GoOut.

Informace pro držitele vstupenek na představení Smrt obchodního cestujícího z roku 2020:

Vstupenky na 15. 9. 2020 platí automaticky na 21. 9. 2021.
Vstupenky na 16. 9. 2020 platí automaticky na 22. 9. 2021.

Místa zůstávají platná jako v loňském roce.

Podmínky pro vstup na představení:

Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z následujících podmínek:

• negativní antigenní test ne starší 72 hodin (POC) nebo negativní PCR test ne starší 7 dní

• certifikát Ministerstva zdravotnictví o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19 (minimálně 14 dní od druhé dávky)

• laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů

• čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy se může prokázat ten, kdo ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

• Na děti** do 6 let se tyto podmínky nevztahují

Všichni přítomní v divadelní budově musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).