Vedení

Pořadatel:
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň

pořádají Město Plzeň, Divadelní obec a Divadlo J.K.Tyla ve spolupráci s Divadlem ALFA

Ředitel festivalu:
Jan Burian

Výkonný producent:
Zdeněk Pánek

Dramaturgická rada:
Kamila Černá, Roman Černík, Jan Kerbr, Jitka Sloupová, Dora Viceniková, Michal Zahálka

Čestné předsednictvo festivalu:
Frank Castorf, Ronald Harwood, Martin Huba, Krystian Lupa, Eimuntas Nekrošius, Tom Stoppard

Vedoucí produkce:
Tomáš Kilbergr

Organizační tým:
Růžena Benýrová, Jarmila Kašparová, Jana Willová, Anna Burianová, Veronika Gondová, Kateřina Benýrová

Produkční spolupráce:
Barbora Šimové, Lukáš Pánek, Jiří Kunc, Zuzana Rejchová

Výtvarná image festivalu a propagace:
Chapiteau s.r.o.

Public Relations:
Jiří Sedlák

Technická spolupráce:
Jan Baxa, Igor Staškovič, Karel Devera, Matěj Siegl, Petr Beránek

Adresa:
Mezinárodní festival Divadlo
Sedláčkova 174/2, 301 00 Plzeň
e-mail: festival@divadlo.cz

Prodej vstupenek:
Smetanovy sady 1129/16, 301 11 Plzeň
Tel. +420 377 227 548
On-line rezervace na www.plzenskavstupenka.cz