Vedení

Pořadatel:
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň

Pořádá město Plzeň, Divadlo J. K. Tyla a Divadelní obec ve spolupráci s Divadlem Alfa a z. s. Johan

Ředitel festivalu:
Jan Burian

Výkonný producent:
Zdeněk Pánek

Dramaturgická rada:
Kamila Černá, Roman Černík, Jan Kerbr, Jitka Sloupová, Dora Viceniková, Michal Zahálka

Čestné předsednictvo festivalu:
Frank Castorf, Martin Huba, Krystian Lupa, Tom Stoppard

Vedoucí produkce:
Tomáš Kilbergr

Organizační tým:
Růžena Benýrová, Jana Willová, Veronika Gondová, Kateřina Benýrová, Barbora Hodonická

Produkční spolupráce:
Barbora Šimové, Lukáš Pánek, Jiří Kunc, Zuzana Rejchová

Výtvarná image festivalu a propagace:
Chapiteaux s.r.o.

Public Relations:
Jiří Sedlák, Mirka Reifová

Sociální sítě:
Jan Zápotocký

Technická spolupráce:
Jan Baxa, Igor Staškovič, Karel Devera, Matěj Siegl, Petr Beránek

Adresa:
Mezinárodní festival Divadlo
Sedláčkova 174/2, 301 00 Plzeň
e-mail: info@festivaldivadlo.cz

Prodej vstupenek:
Smetanovy sady 1129/16, 301 11 Plzeň
Tel. +420 378 038 190
On-line rezervace na www.plzenskavstupenka.cz