MISANTROP

Buranteatr podle Molièra

BURANTEATR

Zetel

Režie: Zetel
Dramaturgie: Jan Šotkovský
Scénografie a kostýmy: Zuzana Přidalová

Osoby a obsazení:
Alcest Michal Isteník
Celimena Kamila Zetelová
Filint Jaroslav Matějka
Oront Dano Junas
Arsinoe Kateřina Dostalová
Elianta Marie Vančurová
Akast Martin Tlapák
Klitandr Pavel Novák / Václav Hanzl

Premiéra: 18. prosince 2010
Délka představení: 70 minut bez přestávky

Misantrop – Vrcholná Molièrova hra tlumočí navýsost aktuální téma – má se člověk přizpůsobit nebo protestovat? Autorská adaptace Buranteatru rozvíjí Molièrovo vrcholné dílo na současném půdorysu a dnešním jazykem. Dramaturg Jan Šotkovský dodává: „Alcest, Molièrův protagonista, je člověk, kterému společnost, ve které žije, přijde jako pokrytecká, falešná, věřící nepravým idolům, zkorumpovaná a vyprázdněná. To je ale pocit, ke kterému inteligentní a citlivý člověk, jakým Alcest je, nemá daleko v žádné době – obzvlášť v té, která je tak spokojena sama se sebou, jako byla ta Molièrova a jako je ta naše. A Alcest si svůj dojem nenechává pro sebe, neváhá svůj názor vmést okolí do tváře. Jenže není to, že budu všem na potkání říkat, jak mi přijde jejich života falešný a ubohý, něco vlastně hluboce nezralého?"

Dramaturg Jan Šotkovský spolu s režisérem Zetelem tedy převedli Molièrův text do současných domácích reálií, aktualizovali jazyk a nechali soubor text dotvořit improvizací. Úprava je to věru vítaná, protože původní hra sice mistrovsky vystihuje nadčasový konflikt jedince se společností, ale je, marná sláva, částečně poplatná konvencím doby svého vzniku a dnešní čtenář se k jejímu živému nervu musí proklestit upovídaným veršem a zašlým koloritem dvora Ludvíka XIV. (...) Brněnští inscenátoři tedy verš i „kurtoaznost" hry odstranili, ale přitom do značné míry zachovali její scénosled a především obdivuhodně vystihli všechna podstatná témata. Komedii charakterů ponechali, co její jest, tedy zachovali dráždivou mnohostrannost a rozpornost jejích postav. (...) Potud molièrovský základ, který zaručuje inscenaci myšlenkovou hutnost a pronikavost. Na tuto bytelnou podkladovou vrstvu je však elegantně nanesena ještě vrstva publicistická, která z inscenace dělá snadno komunikující, protože ryze aktuální podívanou, v níž mohou mnozí diváci poznávat své šéfy či kolegy a z plna hrdla se jim vysmát. Katarzní efekt buranského Misantropa totiž spočívá v úlevě, že tu současnou špínu nevidíme jen my, že ji někdo přesně a ještě s vtipem veřejně pojmenuje, zkrátka – nejsme v tom sami!
Radka Kunderová, Svět a divadlo

Je obdivuhodné, když si divadelníci „ochočí" klasickou divadelní látku tak šťavnatým způsobem. Brněnská inscenace Misantropa vznikala bez textu a jen pomocí řízené improvizace na zkouškách, pouze na základě stručného popisu jednotlivých situací předlohy. Není třeba se děsit. Čeká vás Molière v současném jazyce a reáliích dneška. A budete se náramně bavit. (...) Minuciózně rozvedené vztahy, srozumitelně vyložené situace, perfektní herectví vyhrávající si s intonací i přiblblou slovní estetikou dneška dělají z tohoto divadla zážitek.
Luboš Mareček, MF Dnes

Zetel – Režisér, herec, autor. Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění, stál u vzniku divadla Tramtarie, poté působil jako herec v brněnském HaDivadle a na podzim 2005 založil nezávislé divadlo Buranteatr, kde působí jako umělecký šéf, režisér a příležitostný herec. Uvedl zde například inscenace Obraz, Jak sbalit ženu, Misantrop, Antonín Huvar, Nasredin, Burani, Listopad aj. Je spoluautorem her Lino, příběh obyčejného mafiána (spolu s J. Šotkovským), Burani (spolu s P. Tlustým), Antnonín Huvar (spolu s L. Riegerem).

Buranteatr - Generační, nezávislý divadelní spolek působící v Brně, který navázal na činnost olomouckého divadla Tramtarie. To bylo založeno na jaře roku 2004 jako profesionální komorní divadlo vytvářející jakýsi protiklad velkému třísouborovému Moravskému divadlu Olomouc. Divadlo však muselo po jedné sezoně ukončit svou činnost, a to zejména proto, že neobdrželo žádné podpůrné dotace od města. Některé inscenace, přenesené z Olomouce, se dále hrály v Brně pod hlavičkou nově vzniklé agentury Buran. U zrodu Buranteatru stojí režisér a příležitostný herec Zetel a dramaturg Jan Šotkovský. Soubor a okruh spolupracovníků se víceméně skládá ze studentů a absolventů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Divadlo klade důraz na interpretaci textu a herecký projev, přičemž dramaturgické směřování upřednostňuje současné texty a původní tvorbu.