LÁSKA A PENÍZE

Dennis Kelly

DIVADLO V DLOUHÉ

Jan Mikulášek

Režie a hudba: Jan Mikulášek
Překlad: Lucie Kolouchová
Výprava: Marek Cpin
Dramaturgie: Štěpán Otčenášek

Osoby a obsazení:
David: Miloslav König 
Jess: Helena Dvořáková 
Otec: Jan Vondráček 
Matka: Marie Turková
Val: Klára Sedláčková-Oltová 
Duncan: Miroslav Hanuš 
Sandrine, Debbie: Magdalena Zimová 
Paul, Doktor: Jan Meduna 

Česká premiéra: 16. listopadu 2011

Délka představení: 90 minut bez přestávky

Láska a peníze - Krutá komedie současného britského autora je o lásce v mnoha jejích podobách. Tvoří ji několik příběhů, které se rafinovaně prolínají, navíc je děj nezvykle vyprávěn pozpátku. Jess je posedlá nakupováním, ale taky ji zajímá buddhismus. David splácí Jessiny obrovské dluhy a přitom by si rád pro sebe pořídil nové Audi. Nakonec najde řešení, jak se z nepříjemné situace dostat… Dva starší manželé nemohou vystát pohled na okázalý pomník přistěhovalců, který zastiňuje hrob jejich dcery, a nakonec berou spravedlnost do svých rukou… Svět Kellyho hry je plný zmatených a zraněných lidí, kteří neobratně předstírají, že vše je v nejlepším pořádku, a čím urputněji se snaží být normální, tím jsou šílenější. „V londýnských recenzích se často říká, že jsou mé hry temné a brutální a že si v nich lidé navzájem ubližují – to bych vůbec neřekl. Lidé v mých příbězích si ubližují, ačkoli si vůbec ubližovat nechtějí.“ To je subtilní, ale velice významný rozdíl – a dodává jeho hrám humor ostrý jako břitva a okamžiky velké poezie.

Manipulace s druhými lidmi i s vlastním vědomím a svědomím je typická pro všechny postavy. Všechny touží po nových věcech a po penězích. I když si to nepřiznávají. Jejich touha vlastnit je silnější než láska. A vede k duševnímu mrzáctví, sebevraždě i vraždě. Díky proměnlivému odstupu herců od postav a jejich oscilaci mezi „referováním“ a „ztělesňováním“ nahlíží divák na tuto morální devastaci jakoby přes pohyblivý zoom. A někdy ho k ní strhující hereckého mistrovství přiblíží až úděsně blízko.
Bronislav Pražan, Týdeník Rozhlas

Režisér s výtvarníkem Markem Cpinem respektují specifičnost dramatické metody a situují roztržitý děj do jednotného, stylově čistého prostoru, jemuž na pozadí vévodí velké fotografie osmi hereckých představitelů. Asketičnost statického prostředí, opatřeného odpovídajícím počtem jednoduchých židlí, ovšem kontrastuje s překvapivým fondem proměnlivých hereckých prostředků.
Zdeněk Hořínek, Divadelní noviny

Mikulášek v inscenaci akcentuje nefunkčnost mezilidských vztahů, neschopnost komunikace a rezignaci na nalezení společného dorozumívacího kódu. Dynamické akce se divák dočká minimálně. Síla informace tkví ve slovu, situace jsou nejasné, postavy nekonkrétní. Ke skutečné konverzaci nedochází. Partnerský dialog se rozpadá do víceméně monologických sekvencí, které navazují kontakt s partnerem skrze pokroucenou dikci a hysterické agresivní výpady, jež zůstávají bez odezvy.
Dominika Šindelková, Rozrazil

…představení je zvláštním zážitkem, v němž stejnou měrou zaujmou jak jednotlivé herecké výkony, tak i originální scénický tvar, který se dotýká bolavých okamžiků života společnosti, i každého z nás.
Jana Soprová, Český rozhlas 3 – Mozaika

Divadlo v Dlouhé - V čele divadla stojí ředitelka Daniela Šálková a umělecké vedení - dramaturg Štěpán Otčenášek a režiséři Hana Burešová, Jan Borna. Vedle domácích režisérů v divadle hostovaly přední osobnosti české režie (J. A. Pitínský, V. Morávek, J. Nebeský, J. Mikulášek aj.). Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová proměnlivost. Tomu odpovídá i pestrá dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Inscenace Divadla v Dlouhé přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. K charakteristickým rysům divadla patří překračování činohry směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Pro menší děti pořádá divadlo festival Dítě v Dlouhé, kde představuje nejzajímavější inscenace z mimopražských divadel, a od roku 2007 pořádá divadelní přehlídku pro teenagery Festival 13+. Divadlo v Dlouhé získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně diváckých cen.