SUNKEN RED

Jeroen Brouwers

TONEELHUIS (BE) & RO THEATER (NL)

Guy Cassiers

Režie: Guy Cassiers
Divadelní adaptace: Guy Cassiers, Dirk Roofthooft, Corien Baart
Dramaturgie: Corien Baart, Erwin Jans
Výprava, video a světla: Peter Missotten (filmfabriek)
Realizace videa: Arjen Klerkx
Zvuk: Diederik de Cock
Kostýmy: Katelijne Damen
Asistent režie: Hanneke Wolthof

Hraje: Dirk Roofthooft

Délka představení: 110 minut bez přestávky

Sunken Red - Jeroen Brouwers si od roku 1964, kdy začal publikovat, vydobyl v holandské literatuře jedinečné postavení. Jeho práce se soustřeďují na tři témata: lásku, literaturu a smrt. Obtížnost vztahu mezi mužem a ženou, strach ze života i ze smrti, posedlost tělesností a konečností, vzpomínání a zapomínání, zápas s literaturou a nezbytnost psaní – to vše se v jeho knihách znovu a znovu vynořuje jako hudební motivy v neustále proměnlivých variacích. Autobiografický román Sunken Red (Bezonken Rood, 1981) je nářkem nad mrtvou matkou a hořkou vzpomínkou na japonské zajatecké tábory za druhé světové války. Tento drsný i dojemný příběh o „mezích lidské paměti a nemožnosti zapomenout" tlumočí jediný herec. Jeho nezúčastněné vyprávění podpořené pouze projekcemi se přibližuje k antickému dramatu – všechny hrůzy se odehrávají mimo jeviště. Na inscenaci Sunken Red pracoval Cassiers s Dirkem Roofthooftem, jedním z předních evropských herců, který tento monolog hraje buď v holandštině, či ve francouzštině, španělštině nebo angličtině.

Výsledkem je mimořádná odpověď na věčnou otázku, jak v divadle pojednat téma násilí. Bez kvílení či kalašnikovů je zde zničený život zpřítomněn hlasem herce, který je na jevišti zcela sám. Dirk Roofthooft je silný, pevný, klidný a fascinující. Jednoduše vypráví svůj příběh, nespěchá s vyřčením slov, ztěžklých únavou. Nic se nehraje, nic se neilustruje.
La Libération (FR)

A pak Dirk Roofthooft. Ten člověk je šílenec! (...) Každý pohyb, každé slovo je načasované na nanosekundu. Jeho výkon povyšuje dokonalost na zcela novou úroveň. Nasazení je absolutní a respekt k textu, emoci a divákům nekonečný. Zážitek ze Sunken Red není srovnatelný s ničím, s čím jste se dosud setkali. (...) Sunken Red je óda na virtuozitu. Je to večer, který vás uvrhne ve zmatek. Nechť tuto hru hraje Dirk Roofhooft až do konce života! Už jsem si zamluvila lístky na příští rok. Doufám, že jste to udělali také.
Ruth Joos, De Standaard (BE)

Roofthooft je fenomenální herec. Ale není odkázán jen na vlastní nástroje. S pomocí dokonalého ozvučení je každý dech, každý posun v jeho hlasu slyšitelný. To vytváří prostor pro nebývalou citlivost. I v obrovském divadle získáte dojem, že příběh je vyprávěn přímo vám osobně.
De Volkskrant (NL)

Guy Cassiers (*1960) - Jeden z nejvýznamnějších evropských divadelních tvůrců, nositel Evropské ceny nové divadelní reality. Jeho osobitý divadelní jazyk, v němž se úspěšně snoubí vášeň pro vizuální technologie a láska k literatuře, je v Belgii i v zahraničí vysoce oceňován. V nedávných letech se ve svém Triptiek van de macht (Triptych moci: Mefisto navždy, Wofskers a Atropa, Mstící se mír) soustředil na složitý vztah mezi uměním, politikou a mocí. Dál toto téma rozvedl v triptychu vycházejícím z velkého románu Roberta Musila Muž bez vlastností. Kromě silného důrazu na vizuální stránku se v Cassiersových inscenacích prosazuje stále výrazněji i hudba, důkazem mohou být dvě operní režie, které vytvořil v roce 2009: House of the Sleeping Beauties (Dům Šípkových Růženek, hudba Kris Defoort) a Adam in Ballingschap (Adam v exilu, hudba Rob Zuidam). V Berlíně a v Miláně inscenoval Wagnerův Prsten Nibelungů.

Toneelhuis - Každým rokem zpřesňuje Toneelhuis program, se kterým přišel v roce 2006, kdy zvolil nový styl práce. Tento nový program byl téhož roku zahájen jmenováním Guy Cassierse uměleckým šéfem. Antverpské městské divadlo Toneelhuis už neměl dále řídit jediný principál, který by zval hostující režiséry. Tonneelhuis se namísto toho stal skupinou sedmi tvůrců, které Guy Cassiers vybral pro jejich umělecké kvality a rozdílné přístupy. V dnešní složité společnosti nemůže existovat jediná divadelní odpověď, vezmeme-li v úvahu vrstevnatost našeho světa, musí být odpovědí mnoho a v mnohých disciplínách. Od počátku existoval pevný záměr postavit do středu celé organizace – a to i v tak velké struktuře jako je městské divadlo - umělce a učinit ho východiskem všeho dění.