Videoworkshop

Workshop

Festivalová videodílna se opět uskuteční jako společný projekt teatrologických institutů Svobodné univerzity v Berlíně a JAMU Brno. Projekt je podporován plzeňským festivalem a oběma univerzitami a má za cíl jednak natočit krátký reportážně – dokumentační film o festivalu, jednak se jeho účastníci v praxi pokoušejí o dokumentaci vybraných představení.