Dům Bernardy Alby

Federico García Lorca

EVRYBÁBY

Scénický koncept a režie: Roman Černík
Scéna a kostýmy: Mirela Tůmová
Hudba: Václav Greif, Michal Cába a zpěv Zdeněk Žorna.

Hrají: Hana Franková, Pavla Černochová / Michaela Simandlová, Lenka Hodoušová, Martina Najbrtová, Andrea Pavlíčková / Vendula Slepičková, Hana Stonová Prančlová / Eva Gažáková, Eva Vlčková, Jitka Vrbová, Jana Wertigová.

Inscenace vznikla za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace Život umělce

Dům Bernardy A. je rovněž společným dílem plzeňských a  karlovarských tvůrců – tentokrát souboru Evrybáby s hostující Hanou Frankovou v roli Bernardy. Lorcův příběh žen, spoutaných tradicemi a  bigotní morálkou, vyznívá v úpravě Petry Kohutové jako kaleidoskop krátkých dialogů o svobodě, úzkosti, tísni a zakázanosti. Inscenace se pevně opírá o výkon Hany Frankové, která jako představitelka titulní role i jako postava sama je mírou a metou veškerého chování i jednání na scéně.
Alena Zemančíková, ČRo3 – Vltava

Evrybáby - Nezávislá tvůrčí skupina Evrybáby vznikla v roce 2003 při Ateliéru dramatické výchovy katedry pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni. V současné době je skupina Evrybáby respektovaným tvůrčím seskupením alternativního divadla, inscenace byly uvedeny na řadě festivalů a přehlídek nezávislého divadla doma i v  zahraničí. V současné době jsou Evrybáby součástí produkčního zázemí plzeňského centra JOHAN, členky skupiny se podílí na uměleckých i  vzdělávacích projektech centra. Zkušebnou souboru je bývalá odjezdová budova nádraží Plzeň - Jižní Předměstí (Moving Station / Hemžící se zastávka).