Odvaha k beznaději

Jiří Honzírek – Martin Vrba

CO2KOLEKTIV

Jiří Honzírek a co2kolektiv

ODVAHA K BEZNADĚJI Předpovědi nezvratných klimatických změn na planetě se čím dál rychleji naplňují a někdy i předstihují ty nejpesimističtější scénáře. To, co jsme si mysleli, že nám hrozí na konci století, na nás čekalo za rohem. Budoucnost se stává přítomností. Ocitli jsme se ve třicátých letech 21. století, lidstvo existuje, ale vymírá. Pohřební hostiny jsou stále chudší. Na jedné z nich se setkávají vzdálení příbuzní Ema a Samuel.

Základní východiska inscenace čerpají z představ o sociální, politické a ekonomické situaci střední Evropy ve třicátých letech 21. století, která v té době bude zažívat silné dopady zrychlující se klimatické krize. Na pozadí civilizačního rozvratu a nejisté budoucnosti se odkrývá existenciální dilema dvou lidí, kteří dávají diametrálně odlišné odpovědi na otázku, jak v takové situaci jednat. Inscenace tak představuje jeden z pokusů o portrét vnitřních světů lidí z blízké budoucnosti, jejichž vnější svět se rozpadá.

CO2KOLEKTIV Posláním platformy je zprostředkovávat komunikaci mezi současným a budoucím vědním poznáním o klimatických změnách a širokou veřejností. To vše prostřednictvím současného performativního umění.