The Dream in the Supermarket

Michał Salwiński

MICHAŁ SALWIŃSKI

Pro účast na představení je nutné mít chytrý telefon a v něm WhatsApp. / Smartphone with WhatsApp is required to participate in the performance.

THE DREAM IN THE SUPERMARKET je představení pro jednoho diváka a mobilní telefon. Diváka provází na jeho imaginární pouti na vesmírnou stanici – tou je supermarket – astronaut. Astronaut jde ve stopách svého otce a vypráví příběh o nakupování ze svého dětství. Divák dostává na své pouti úkoly, které ho seznámí s objekty, jež potkává, a s jejich minulostí.

MICHAŁ SALWIŃSKI je student KALD DAMU.