Serotonin

Michel Houellebecq

MEETFACTORY

Natália Deáková

Michel Houellebecq, jeden z nejčtenějších současných romanopisců, se neúnavně zaobírá otázkou, proč tolik lpíme na našich mizerných životech. Texty naplněné citovou vyprahlostí, krizí středního věku, cynismem lákají čtenáře i divadelníky po celém světě. Zatím poslední dramatizaci jeho díla – románu Serotonin – uvedla nezávislá scéna MeetFactory. Roli znuděného, vyprahlého muže, který účtuje se životem a rekapituluje své vztahy, hraje Honza Hájek. Jeho soustředěný projev, založený na houellebecqovském vcítění, je páteří inscenace.