Rodina

Milo Rau

NTGent

Milo Rau

V roce 2007 byla čtyřčlenná rodina na severu Francie v Calais nalezena mrtvá, bez vysvětlení, bez jasného motivu, pouze dopis na rozloučenou zněl: „Zašli jsme příliš daleko, omlouváme se.“. Jejich příběh tlumočí režisér Milo Rau prostřednictvím skutečného hereckého manželského páru a jeho dvou dcer. Inscenace zachycuje každodenní, rutinní rodinný život, který ústí do tragického finále. Banalita, detail, všednodenní drobnosti jsou postaveny vedle tak velkého aktu, jakým je hromadná sebevražda. Tento intimní vhled do života rodiny, který kombinuje realitu s fikcí, je strhující podívanou, naplněnou smutkem a deziluzí.