Manželská historie

Lucie Trmíková

DIVADELNÍ SPOLEK JEDL

Jan Nebeský

MANŽELSKÁ HISTORIE „Láska, žárlivost, manželství, sny, svoboda, peníze, divadlo“… Deset let od svého založení a třicet let od první spolupráce trojice Nebeský – Trmíková – Prachař slaví cenami ověnčený Spolek Jedl inscenací pokračující ve „skandinávské linii“ svého repertoáru. V manželském trojúhelníku Augusta Strindberga exceluje vedle Davida Prachaře a Lucie Trmíkové i Anna Fialová.

(…) Lucie Trmíková ve svém scénáři využila motivy z biografického díla švédského dramatika a spisovatele Augusta Strindberga. Ten proslul jak svými manželskými eskapádami, tak texty, ve kterých rodinné souboje velmi drasticky zpracoval. Výsledkem je groteskně přepjatý příběh bouřlivého soužití poněkud misogynského literáta s ambiciózní, leč nepříliš talentovanou herečkou. Právě ironický pohled na herectví, chápané jakožto povolání, jež je zároveň diagnózou, tvoří druhou podstatnou rovinu Manželské historie.
– VLADIMÍR MIKULKA, Deník N

Krutě zábavné „scény z manželského života" jsou brilantní a většinou groteskně vypjaté herecké variace jednotlivých stadií manželství Strindbergových, počínaje láskou na první pohled a konče zuřivým bojem o moc, žárlivostí, nenávistí a rozchodem. Oddělují je tematická „revuální hudební čísla". (…) Hudba a herectví povyšují banální situace i manželské hádky na kabaretní operu, zábavnou a srozumitelnou, současně ale velmi artistní.(…)
Ani jedna z postav není obdařena empatií, každá hraje svou „roli" a usiluje o naplnění vlastních představ o životě bez ohledu na druhé. I to roztomilé ženské spiklenectví a erotické škádlení Siri s Marií se nakonec ukáže jako pouhá hra. Přesto se tato divoce rozpoutaná jízda lidské sebestřednosti nakonec zklidní, usebere a dospěje k hořké katarzi.
– MARIE RESLOVÁ, aktuálně.cz

JAN NEBESKÝ (1953) Český divadelní režisér a pedagog. Vystudoval obor režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jeho režie hry Ernsta Jandla Z cizoty v pražském Divadle Na zábradlí získala v roce 2004 cenu Alfréda Radoka v kategorii inscenace roku. Od roku 2002, po rozpuštění souboru Divadla Komedie, je Jan Nebeský ve svobodném povolání a působí ve Studiu Hrdinů, v Národním divadle a na dalších pražských scénách (spolupracuje se souborem 420PEOPLE, Studiem DAMÚZA, dále pak v Divadle v Dlouhé a v Divadle pod Palmovkou). Od roku 2004 je pedagogem režie na Katedře činoherního divadla DAMU. V roce 2011 spoluzakládá s Lucií Trmíkovou a s Davidem Prachařem občanské sdružení JEDL. Výrazný rukopis Jana Nebeského se vyznačuje mimořádnou jevištní imaginací, k obsahům textů režisér proniká pomocí výtvarných symbolů, absurdní zkratky, stylizovaného, expresivního herectví. Jeho inscenace tvoří plejáda nečekaných nápadů, specifická atmosféra a styl. Nebeského divadlo vrství významy, rozebíhá se do volných asociací, kolážovitě propojuje témata a s neobvyklou imaginací pracuje se scénou, textem i herci.

SPOLEK JEDL David Prachař, Lucie Trmíková a Jan Nebeský jsou umělci a přátelé, kteří v roce 2011 založili spolek JEDL coby platformu pro nezávislé autorské divadlo. Poprvé se potkali nad antickým tématem v Činoherním klubu, o 26 let později je antické téma opět spojilo v inscenaci Médeia. Ta představovala to, co je pro tvorbu spolku JEDL typické: přetváření původních literárních děl autorským psaním herečky a scénáristky Lucie Trmíkové a propojování divadla se všemi dalšími oblastmi umění od výtvarna přes sochařství po hudbu. V sezóně 2019/2020 JEDL posbíral mimořádné množství ocenění: širší nominace v Ceně Thálie (Martin Dohnal), Cena Divadelních novin (Karel Dobrý) nebo sukces v rámci Cen divadelní kritiky - výhra v kategorii inscenace roku 2020 (Zahradníček / Vše mé je tvé), mužský herecký výkon roku 2020 (Karel Dobrý), ženský herecký výkon roku 2020 (Lucie Trmíková) a také nominace v téže anketě na divadlo roku 2020.