Česko-slovenské divadelní století: Diskuse – Divadelní ústav Bratislava

FESTIVALOVÁ BESEDA

ČESKO-SLOVENSKÉ DIVADELNÍ STOLETÍ Před sto lety v roce 1920 – s pomocí českých divadelníků – vzniklo Slovenské národní divadlo, čímž byly položeny základy profesionálního divadla na Slovensku. S jeho dějinami, zejména v době první republiky, spojila své profesní životy celá řada českých tvůrců. Jak se odvíjela další cesta již „slovakizovaného“ divadla? Jak se vyvíjela česko-slovenská divadelní spolupráce po obnovení Československa v roce 1945? Jak se rozvíjela česko-slovenská divadelní vzájemnost po rozdělení společného státu v roce 1993? Na česko-slovenské divadelní století bude nahlíženo z pohledů herců, režisérů i divadelních kritiků z Česka a Slovenska, kteří už celá desetiletí vedou tvůrčí dialog prostřednictvím desítek divadelních inscenací s participací tvůrců obou zemí.

Diskusi povede Ľubica Krénová za účasti Emílie Vášáryové, Milana Kňažka, Michala Dočekala a Jana Kerbra.