Křest knihy Jana Machalická: Útěkářka Eva Salzmannová

KŘEST KNIHY

Za účasti Evy Salzmannové a autorky.

ÚTĚKÁŘKA EVA SALZMANNOVÁ Rozhovor s Evou Salzmannovou, který vedla divadelní publicistka Jana Machalická, vznikal s přestávkami  od roku 2015. Kniha zachycuje klíčové body hereččiny dosavadní profesní dráhy i osobního života. Vydává ji brněnské nakladatelství Větrné mlýny, které část své produkce souvisle věnuje divadlu. 

EVA SALZMANNOVÁ Po absolvování DAMU strávila několik intenzivních let v Divadle Na okraji. Po rozpadu souboru složitě hledala nové ukotvení, jak sama říká, stala se útěkářkou a střídavě opouštěla různá angažmá a vracela se do nich. Až napodruhé zakotvila v činohře Národního divadla, kde strávila téměř čtvrtstoletí, a zejména v devadesátých letech a následujícím desetiletí zde vytvořila řadu důležitých rolí klasického i současného repertoáru. Zároveň se podílela na nejrůznějších studiových a často i novátorských divadelních projektech, od počátku například spolupracovala s Divadlem Letí, zaměřeným na současnou dramatiku, s Viktorií Čermákovou založila Studio Továrna. Řadu let se také intenzivně věnuje pedagogické práci na DAMU. Eva Salzmannová se nikdy nebála riskovat a odbočit ze zajetých kolejí – v roce 2018 odešla z Národního divadla, aby se připojila k novému tvůrčím týmu Městských divadel pražských.

JANA MACHALICKÁ Absolventka FFUK v Praze, působila v ČSAV, Divadelním ústavu, Divadle Labyrint. Od roku 1999 je redaktorkou Lidových novin, v letech 2004 – 2009, a opět od roku 2016 je vedoucí jejich kulturní rubriky. Příspívá do odborného tisku, spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem,  je autorkou monografie Režisér Karel Kříž, spoluautorkou Pódia z krabičky: Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století, sborníku Eastern European Theater after the Iron Curtain, slovníku Česká divadla, monografie Nové české drama 2000 - 2013 či  souborného vydání her J. A. Pitínského Všecko napsané.