Kobietostan (Ženostán)

Magdalena Mróz

AGNIESZKA BRESLER

Joanna Lewicka

KOBIETOSTAN (ŽENOSTÁN) Chór pro jednu herečku – polyfonie neslyšitelných hlasů v hlase jediné herečky, která reprezentuje sociální svědomí. Jako vůdce sboru v řecké tragédii se stává komentátorem života a zpívá píseň o kolektivní touze po lepším světě. Je učitelkou řeči pro ty, kteří neumí mluvit, pro ty, kteří nemají místo ve společnosti, pro všechny vyloučené ženy. Na pódiu ožívá Kobietostan – utopický stát fungující v alternativní realitě, místo snů, ve kterém je zákon stanoven ženami. V tomto prostoru herečka, královna-matka Womenstate, přebírá odpovědnost za všechny nevyslovené příběhy, předkládá je společnosti a dává jim smysl. 

Scénář vznikal na základě rozhovorů s ženami v ženské věznici v Krzywanieci, v ženské věznici č. 1 ve Vratislavi, v azylovém domě pro ženy bez domova a v Nadaci ochrany a péče. Rozhovory s ženami ve věznicích vznikaly v průběhu roku 2016, inspirovány protesty proti upozaďování žen pocházejících ze znevýhodněného prostředí, prosazování rovných práv a příležitostí pro ženy, které zůstávají mimo běžnou sociální strukturu.