Kobietostan (Ženostán)

Magdalena Mróz

AGNIESZKA BRESLER

Joanna Lewicka

Vstupenky v síti GoOut zde.

KOBIETOSTAN (ŽENOSTÁN) Chór pro jednu herečku – polyfonie neslyšitelných hlasů v hlase jediné herečky, která reprezentuje sociální svědomí. Jako vůdce sboru v řecké tragédii se stává komentátorem života a zpívá píseň o kolektivní touze po lepším světě. Je učitelkou řeči pro ty, kteří neumí mluvit, pro ty, kteří nemají místo ve společnosti, pro všechny vyloučené ženy. Na pódiu ožívá Kobietostan – utopický stát fungující v alternativní realitě, místo snů, ve kterém je zákon stanoven ženami. V tomto prostoru herečka, královna-matka Womenstate, přebírá odpovědnost za všechny nevyslovené příběhy, předkládá je společnosti a dává jim smysl. 

Scénář vznikal na základě rozhovorů s ženami v ženské věznici v Krzywanieci, v ženské věznici č. 1 ve Vratislavi, v azylovém domě pro ženy bez domova a v Nadaci ochrany a péče. Rozhovory s ženami ve věznicích vznikaly v průběhu roku 2016, inspirovány protesty proti upozaďování žen pocházejících ze znevýhodněného prostředí, prosazování rovných práv a příležitostí pro ženy, které zůstávají mimo běžnou sociální strukturu. 

AGNIESZKA BRESLER v této práci pokračuje jako organizátorka divadelních workshopů a režisérka představení v ženské věznici v Krzywanieci Maria K. inscenovaného v roce 2018, které se zabývá tématem transsexuality a díla Marie Komornické / Piotra Własta (představení bylo financováno z prostředků polského feministického hnutí), a dále představení Wiera Gra (2019), které vypráví tragický životní příběh židovské zpěvačky. V roce 2019 získala Agnieszka Bresler nominaci na prestižní kulturní cenu WARTO jednoho z největších polských deníků Gazeta Wyborcza za představení Ženostán – Chór pro jednu herečku a Maria K.

WOMENSTATE COLLECTIVE (DRUŽSTVO ŽENOSTÁN) tvoří umělkyně a sociální aktivistky, které společně realizují různé iniciativy pro ženy, o ženách a s ženami. Ženostán se zrodil z protestu proti sociálnímu vyloučení žen ze znevýhodněných prostředí a z odhodlání prosazovat rovnost práv, emancipaci a posilovat postavení žen, které zůstávají stranou mainstreamové společnosti. Družstvo založila vratislavská herečka Agnieszka Bresler, která od roku 2012 spoluvytváří a pomáhá vést ve Vratislavi divadelní projekty zaměřené na ty, jimž hrozí sociální vyloučení.