Jezdci

Les Goulus

LES GOULUS

Les Goulus

JEZDCI Tři elegantní jezdci se svými koňmi předvádějí v pohybově i vizuálně propracovaných skečích tréning na nadcházející Olympijské hry. Charaktery jezdců představují karikaturní obraz Francouzů tak, jak je vidí “jiní”: jako arogantní, sebestředné a většinou nepříjemné jedince. Publikum pak čelí otázkám, zda je jejich přístup, vystupování a chování dostatečně “francouzské” a tedy vhodné k tomu, aby mohli Francii v mezinárodní soutěži reprezentovat. Představení plné komických situací a podnětů k zamyšlení se nad kulturními stereotypy se odehrálo již ve více než 30 zemích světa v 700 reprízách a patří k nejúspěšnějším titulům spolku Les Goulus.

LES GOULUS Úspěšná francouzská divadelní společnost věnující se převážně bezprostřední interakci s publikem. Ve svém repertoáru má tituly pouličního a průvodového divadla (Amorci, Vysocí trpaslíci, Pavouci, Kršnové, Jezdci nebo Molière ve všech svých tvarech a velikostech), inscenace (MDR, The Horse Screamer, Souboj kapel, Blancass ou p'tit café? a Pinard et philo de comptoir), ale také speciální projekty (Yellow Hand in The City, The Super Girls, Tomorrow I’m playing at the Olympia, The Last Race, Kartoons nebo TchernOcircuS). Během svého působení si Les Goulus vydobyli světové renomé a získali řadu prestižních ocenění. Díky tomu, že pracují s publikem nejrůznějších zemí, jsou neustále nucení vyvíjet svůj styl a přizpůsobovat ho místním podmínkám. To činí s velkým citem a empatií pro interakci ve veřejném prostoru. Mezinárodní divadelní festival Divadlo představí skupinu Les Goulus v České republice zcela poprvé.