Amorci

Les Goulus

LES GOULUS

Les Goulus

AMORCI Tři pohlední řečtí bůžci střílejí své zlaté šípy do srdcí náhodně vybraných mužů a žen a nechávají je se “setkat”. Amorci skládají ve stylizovaných choreografiích krásné, často nesouvislé živé obrazy – vše ale provádějí jemně a něžně, aby ve výsledku láska vzkvétala a prozářila svět. Pouliční hra beze slov plná citu, vášně i humoru již byla uvedena v 10 zemích světa ve více než 300 reprízách.

LES GOULUS Úspěšná francouzská divadelní společnost věnující se převážně bezprostřední interakci s publikem. Ve svém repertoáru má tituly pouličního a průvodového divadla (Amorci, Vysocí trpaslíci, Pavouci, Kršnové, Jezdci nebo Molière ve všech svých tvarech a velikostech), inscenace (MDR, The Horse Screamer, Souboj kapel, Blancass ou p'tit café? a Pinard et philo de comptoir), ale také speciální projekty (Yellow Hand in The City, The Super Girls, Tomorrow I’m playing at the Olympia, The Last Race, Kartoons nebo TchernOcircuS). Během svého působení si Les Goulus vydobyli světové renomé a získali řadu prestižních ocenění. Díky tomu, že pracují s publikem nejrůznějších zemí, jsou neustále nucení vyvíjet svůj styl a přizpůsobovat ho místním podmínkám. To činí s velkým citem a empatií pro interakci ve veřejném prostoru. Mezinárodní divadelní festival Divadlo představí skupinu Les Goulus v České republice zcela poprvé.