Bez roucha

Michael Frayn

DIVADLO V DLOUHÉ

Hana Burešová

BEZ ROUCHA Dnes už klasická komedie na téma, jak se dá i nedá dělat divadlo. V první části sledujeme průběh poslední generální zkoušky před premiérou bulvární frašky Sardinky, sardinky! a ve druhé její devadesátou reprízu ze zákulisí. Pot, slzy i krev teče z herců zájezdové společnosti. Proč, proboha, proč?! Vždyť je to jen divadlo. Ale nic se nedaří tak, jak by mělo a slova Lloyda Dallase, režiséra tohoto kusu, zůstávají jen zbožným přáním: „O tom to totiž je – o dveřích a o sardinkách. Přinést sardinky a odnést sardinky. Tomu se říká fraška. To je divadlo. To je život. Džong, džong, džong. Džong, jste na scéně. Džong, řeknete, co máte. Džong, zmizíte. A všechno bude v pohodě.“
Hru Michaela Frayna Bez roucha proslavila nesčetná uvedení na světových scénách, v režii Hany Burešové a v provedení hereckého souboru Divadla v Dlouhé se v Plzni představuje bezprostředně po premiéře.

HANA BUREŠOVÁ (1959) Od roku 1996 je společně se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem členem uměleckého vedení Divadla v Dlouhé. Pohostinsky pracovala i v dalších divadlech (Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem, Viola, Divadlo M. Držiče Dubrovník, pravidelně hostuje v Městském divadle Brno a v Divadle Ungelt). Absolvovala činoherní režii na pražské DAMU, pod značkou DDT (Družstvo divadelní tvorby) realizovala své první inscenace v pražském Klubu v Řeznické. 1988-92 byla v angažmá ve Středočeském divadle Kladno - Mladá Boleslav, 1992-95 v pražském Divadle Labyrint. Už její první inscenace se vyznačovaly výraznou teatralizací a muzikálností. Tuto muzikálnost uplatnila zejména v hravých adaptacích operet a oper pro činoherce: Mam´zelle Nitouche, Lazebník sevillský, Kamenný host. Vedle komedií se v jejím repertoáru objevovaly od počátku i vážné texty (Play Strindberg, Konec Masopustu, Faidra, Élektra). Během čtvrt století své divadelní práce si tak vytvořila výrazný osobní styl a střídáním repertoárových poloh se přitom úspěšně brání stereotypu. Dosud nastudovala více než šedesát divadelních inscenací. Třikrát získala Cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku (Don Juan a Faust, Smrt Pavla I., Polední úděl), jednou Cenu divadelní kritiky za nejlepší inscenaci roku (Lucerna); její inscenace u nás poprvé uvedené Calderónovy hry Lékař své cti a Klímovy Lidské komedie byly na tuto cenu nominovány.

DIVADLO V DLOUHÉ je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem. Vzniklo v roce 1996 a jeho zřizovatelem je hl. m. Praha. V čele divadla stojí ředitelka Daniela Šálková a umělecké vedení – režisérka Hana Burešová a dramaturg Štěpán Otčenášek. Zakládajícím členem byl také režisér Jan Borna, který zemřel v lednu 2017. Členem širšího vedení divadla se stalo režijní duo SKUTR, které se jako první inscenací v angažmá uvedlo Čechovovým Rackem. Základním rysem repertoáru této scény je žánrová pestrost. V inscenacích je hojně využíván muzikantský, pěvecký a pohybový potenciál členů souboru. Divadlo se tak vymezilo jako scéna, která překračuje standardní profil činohry směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru.