Transky, body, vteřiny

Tomáš Dianiška

DIVADLO PETRA BEZRUČE

Tomáš Dianiška

TRANSKY, BODY, VTEŘINY Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a psychopatických diktátorů neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Byla jí Zdena. Mocná princezna zocelená žárem olympiád. Tretry, vášeň, nebezpečí. Její odvaha změní svět. Co na tom, že jí pod nosem raší tmavý knírek – hlavně když na běžecké dráze trhá rekordy. Brzy se stane miláčkem Československa a celého atletického světa. Ale ti, které nechává za sebou, se začnou pídit po příčinách jejího úspěchu. Nová hra Tomáše Dianišky inspirovaná skandálním osudem československé atletky, jejíž sportovní úspěchy byly vymazány z naší novodobé historie. Inscenace získala Ceny divadelní kritiky 2019 v kategoriích Inscenace roku a Poprvé uvedená česká hra roku a Jakub Burýšek byl oceněn jako Talent roku.

Dianiškovi nejde o reálnou rekonstrukci životních osudů, jeho hra je zvláštní kabaret politicky i společensky zasazený do předválečného Československa. Jeho groteskní vidění světa, schopnost kumulovat bizarní detaily a originální nápady inscenaci posouvají do polohy temné zprávy o intoleranci a fyzickém a psychickém násilí, které špatná doba dokáže z lidí vytáhnout. Ale je tu i humor, někdy až cimrmanovský; pro autora typické pohrávání si s různými klišé také dobře funguje, třeba když se Zdenou běhá malý Emil Zátopek, kterému nikdo nestačí. Výhrou inscenace je i Jakub Burýšek v roli Zdeny – Zdeňka, který autenticky obsáhne androgynní křehkost, zranitelnost i labilitu postavy.
– JANA MACHALICKÁ, Lidové noviny

TOMÁŠ DIANIŠKA (1984) Je duší, organizátorem, kmenovým autorem a hercem Divadla F. X. Kalby, které původně vzniklo jako „punková odnož“ libereckého Divadla F. X. Šaldy, posléze začalo žít vlastním životem a stalo se kultovní „divadelní tlupou“ úzce propojenou s pražským Divadlem pod Palmovkou. Narodil se v Banské Bystrici, v devatenácti letech odešel ze Slovenska do Prahy, kde v roce 2008 absolvoval herectví na DAMU. Poté vstoupil do angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Od září 2014 je členem hereckého souboru Divadla pod Palmovkou. V rámci Studia PALM OFF, tamní studiové scény, byly uvedeny Dianiškovy autorské hry, například 1000 věcí, co mě serou (divadelní adaptace stejnojmenného blogu), Mlčení bobříků, Pusťte Donnu k maturitě! či Bezruký Frantík. Ve všech jmenovaných inscenacích Tomáš Dianiška také hraje. Vedle domovského Divadla pod Palmovkou spolupracuje Tomáš Dianiška jako autor a herec s několika pražskými scénami, mj. s MeetFactory, Divadlem LETÍ, s A Studiem Rubín, Divadelní společností Masopust, Chemickým divadlem, Divadlem X10 a jinými. Jeho autorský počin Mlčení bobříků získal nominaci v rámci Cen české divadelní kritiky 2016. Ve stejné anketě získal ocenění Talent roku. Na nejlepší českou hru roku byla za rok 2019 nominována vedle Transek, bodů, vteřin také hra Tomáše Dianišky a Igora Orozoviče Bezruký Frantík.

DIVADLO PETRA BEZRUČE v Ostravě patří k umělecky nejvýraznějším divadlům v České republice, což potvrzuje řada ocenění i ohlasy diváků. Svůj dramaturgický plán Bezruči směřují zejména k mladým divákům a všem, kteří se nebojí aktuálních témat. Soubor disponuje vysoce ceněným uměleckým kolektivem, řada herců, kteří se u Bezručů vystřídali, se prosadila v celorepublikovém kontextu (Richard Krajčo, Lucie Žáčková, Tereza Vilišová, Filip Čapka, Jan Plouhar, Tomáš Dastlík). Originální dramaturgie zahrnuje moderní ztvárnění klasických děl, dramatizace zajímavých nebo „kultovních“ děl literatury či filmu a v neposlední řadě také díla s regionální tematikou.