PROMIŇTE, ŽE RODÍM

MAnaMA

MAnaMA – matky na mateřské

PROMIŇTE, ŽE RODIM Autobiografický kabaret o něčem tak intimním, jako je porod. O tom se snad ani divadlo dělat nedá. Tři matky na mateřské to zkusí. - Jsou tři, dohromady mají šest dětí a všechny je porodily. První v porodnici a druhé doma. A teď společně dámy připravily představení, které je pro všechny typy žen. Pro ty, co rodily, i pro ty, co rodit budou. Pro ženy, které nerodily a ani rodit nebudou. A dokonce i pro muže!

Z vystoupení nenásilně, tj. ne zbytečně angažovaně, vystupovalo dvojí téma: to, jak autoritativní a naprogramovaný, necitlivý vůči potřebám rodiček, je přístup v porodnicích a jak ženy rodící po této zkušenosti podruhé raději doma jsou přesto onou prvotní zkušeností ovlivněny - jsou "vystresované" tím, co by se jak mělo, což poznamenává jejich "přirozené" prožívání porodu.

Bílková, Huláková a Malaníková vystupovaly sympaticky (převážně) zdrženlivě, "nevnucovaly se"… Podstatný se zdál být především akt sdílení - dojemných, humorných i varovných zážitků. Záleží na tom, jaké toto "sdílení" najde publikum. V tom premiérovém (ve kterém byly ženy v drtivé většině) rezonovalo velice dobře.
– Martin J. Švejda, blog NaDivadlo