ADHD

Rostislav Novák ml.

CIRK LA PUTYKA

Rostislav Novák ml.

Paradoxem této novocirkusové inscenace je to, že ačkoliv se jedná o domácí produkci, vystupují v ní výhradně zahraniční akrobaté a cirkusoví umělci. Jevištní dílo vychází z reflexe syndromu hyperaktivity, známého pod označením ADHD. K tomuto „handicapu“ se hlásí i principál La Putyky Rostislav Novák; novocirkusové výstupy, při nichž se divákům tají dech, interpretaci syndromu přesvědčivě zprostředkovávají.

ADHD novocirkusová groteska, báseň, obraz i noční běs. V představení se soubor zaměřuje na lidskou osobnost, konkrétně na takzvanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou známou pod anglickou zkratkou ADHD. Ve stejnojmenné inscenaci se v režii Rostislava Nováka ml., kterému jako dítěti byla tato porucha diagnostikována, představí osm výjimečných novocirkusových umělců z Finska, Venezuely, Kanady, Španělska, Belgie, Nizozemska a Francie. Jeden z nejlepších světových žonglérů, akrobaté na tyči, cyr wheelu, kolečkových bruslích, tanečníci i akrobat visící za vlasy. Soubor divákům nabízí "nejnovocirkusovější" podívanou za několik posledních let. Zároveň je ale cílem představení upozornit na to, že ADHD není onemocnění, ale nová kvalita života. Téma inscenace je pro Rostislava Nováka ml. velmi osobní. "Sám jsem byl jako dítě diagnostikován ADHD a jeden z mých synů je ADHD také," říká. "Vidím ho, jak dospívá, jak bojuje sám se sebou, se svým okolím, jak hledá své sny. Jak jeho tělo a hlava někdy reagují samy od sebe a on to nedokáže ovládat nebo pochopit. Řekl jsem si, že pro něj udělám projekt. Chci, aby pochopil, že ADHD není onemocnění, jak mnozí tvrdí, ale přednost. Nová kvalita života." Při přípravě projektu Novák spolupracoval s psychology, terapeuty, psychiatry, neurology i s dětmi ze speciálních škol.

ADHD je jedním z nejlepších, ne-li nejlepším dílem, které Rostislav Novák ml. vytvořil. Dosáhl v něm vyšší kvality nového cirkusu jako prostředku dokonale artikulujícího téma.
– Radmila Hrdinová, Právo

ADHD patří k tomu nejlepšímu, co dosud Cirk La Putyka vytvořil. Nabízí zajímavé téma s přesahem a přitom se nezdráhá využít nejklasičtější akrobacie. Dohromady se Novákovi a jeho týmu povedlo atraktivní představení, které má pro zajímavé téma a poctivé zpracování potenciál prorazit i mezinárodně.
– Tomáš Šťástka, iDnes
  
V nové inscenaci Rostislava Nováka mladšího a Cirku La Putyka ADHD se ideálně sešlo neˇkolik momentů. Prˇedevším se tvu°rcu°m pomocí novocirkusových prostrˇedku° podarˇilo mimorˇádneˇ obraziveˇ ztvárnit abstraktní materii. Dále je tu skveˇlý scénografický nápad, výborná hudba a sehraný, výtecˇneˇ disponovaný soubor (…). Rostˇa Novák má s ADHD osobní zkušenost, a možná i proto dokázal nejen svá traumata prˇetavit do pohybové rˇecˇi tak prˇirozeně, živelně a s velkou emocí. Ovšem vedle všeho negativního, co tento syndrom prˇináší, jde také o kreativitu, jedinecˇnost, o vhled do jiného světa, v neˇmž je důležitá fantazie. Je to ale také svět divoký až zbeˇsilý, který neˇkdy bývá nerˇíditelný.
– Jana Machalická, Lidové noviny

ROSTISLAV NOVÁK ML. (1979) mnohostranný tvůrce a performer, představitel již osmé generace loutkářského rodu Kopeckých. Rodinné kořeny jsou pro jeho tvorbu důležité, ve svých projektech vystupuje také občas se svými rodiči i dětmi. Založil Cirk LA PUTYKA a je jedním z nejvýraznějších představitelů “nového cirkusu” u nás, ovšem s výraznou vazbou na zahraniční kolegy. Při hledání své pozice v české divadelní a cirkusové kultuře zprvu spolupracoval s režijním tandemem SKUTRU, první plody jejich spolupráce se prezentovaly v Diavdle Archa (Understand - 2005, 8-polib prdel kosům - 2008). Hereckého talentu i akrobatického umu Rostislava Nováka využivají občas i jiná divadla (hosoval v činohře Národního divadla), často též film či televize. V Cirku La Putyka spolupracuje často se zahraničními performery (Dolls - 2014, ADHD - 2018), některé jeho projekty jsou obdivuhodně náročné i nevšední formou (Black Black Woods - 2016). V africké Rwandě si vytipoval talentované sociálně slabé mladíky i sirotky a připravil s nimi inscenaci Hit - Tell the Difference (2017).

CIRK LA PUTYKA je soubor, který se profesionálně věnuje žánru nový cirkus. Snaží se překračovat hranice mezi akrobacií, moderním tancem, loutkovým divadlem, koncertem a sportem. Vytváří vlastní specifickou poetiku a svůj pohled na žánr. Pro Cirk La Putyka je důležitá nejen profesionalita v jednotlivých divadelních a cirkusových číslech, ale i téma, příběh a sdělení. První představení (La Putyka) bylo poprvé uvedeno v roce 2009 a od té doby soubor každý rok uvádí minimálně jednu premiéru a zúčastňuje se divadelních i (novo)cirkusových festivalů a dalších akcí v České republice i jinde ve světě, například v Šanghaji, Austrálii, Brazílii nebo Francii. La Putyka spolupracuje se známými soubory a umělci, jako jsou například Maksim Komaro, Tilde Björfors, Daniel Gulko, Jiří Havelka, Bonaventura Gacon, The Race Horse Company, lektoři Cirque du Soleil nebo francouzské Národní cirkusové školy. Milníkem v historii souboru je otevření multižánrového kulturního prostoru Jatka78 v areálu Pražské tržnice v Holešovicích.