SOUKROMÉ ROZHOVORY

Ingmar Bergman, Lucie Trmíková

DIVADELNÍ SPOLEK JEDL

Jan Nebeský

Bergmanovské variace na téma manželství, nevěry a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Režisér Jan Nebeský tuto sondu do vztahu muže a ženy inscenoval na hraně mezi soukromým peklem a banálními, až směšnými momenty, které vypjaté životní okamžiky provázejí. Trojice vynikajících herců představuje své postavy s maximálním nasazením, ale zároveň s humorem a nadhledem.

SOUKROMÉ ROZHOVORY Bergmanovské variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout. Alois Švehlík v alternaci se Zdeňkem Maryškou v roli pastora, mentora a především zpovědníka manželů, kteří ze sebe mají strach. Anna v podání Lucie Trmíkové, která miluje, ale nikoliv svého muže. Konečně po dlouhých letech cítí rozkoš a je ochotna vše opustit. Martin Pechlát coby její manžel, také pastor, který se jí odmítá vzdát. Souboj, který nemá vítěze. Oběť, která musí padnout. Víra, které se nepodlézá.

Na všech třech hereckých kreacích je fascinující přesnost a vědomost toho, o jakých lidských situacích postavy "svědčí". Lucie Trmíková má ženskou psýché prozkoumanou a promyšlenou tak dokonale, že se za Annu s nadhledem přiznává ke všem možným myšlenkovým pózám, jichž se nevěrné dámy zpravidla dopouštějí.
– Marie Reslová, Aktuálně.cz

Bergmanovská temnota a vivisekce zůstávají, ale přitom sem vstupuje cosi stylově jiného, sžíravě ironického, dryáčnického a pocitově velmi současného. (...) Na celém Nebeského a Trmíkové triptychu je úžasné, že dokázali tak staré a frekventované téma, jako je vztah ženy a muže, pokaždé pojmout z jiného úhlu, v jiných souvislostech a s jinou obrazností. A pokaždé i s odlišnou hereckou energií. Jejich tři inscenace patří k tomu nejlepšímu, co se v minulém roce urodilo. (...) Všichni tři herci ze sebe dávají maximum, výborně na sebe slyší, jejich konfrontace jsou dokonale vystavěné, ale přitom budí dojem, jako by právě teď vytryskly z proudu skrývaných emocí. V roli Anny exceluje Lucie Trmíková, která nejenže bravurně zvládá mezní polohy, ale nevídaná je i její schopnost rychlých střihů nálad.
– Jana Machalická, Lidové noviny

Určujícím znakem Soukromých rozhovorů je obnaženost, oproštěnost... Soukromé rozhovory jsou přiznanou poctou Bergmanovi, komorní, střídmou, ale nikoli jen příležitostnou.
– Josef Chuchma, Divadelní noviny

JAN NEBESKÝ (1953) Český divadelní režisér a pedagog. Vystudoval obor režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jeho režie hry Ernsta Jandla Z cizoty v pražském Divadle Na zábradlí získala v roce 2004 cenu Alfréda Radoka v kategorii Inscenace roku. Od roku 2002, po rozpuštění souboru Divadla Komedie, je Jan Nebeský ve svobodném povolání a působí ve Studiu Hrdinů, v Národním divadle a na dalších pražských scénách (spolupracuje se souborem 420PEOPLE, Studiem DAMÚZA). Od roku 2004 je pedagogem režie na Katedře činoherního divadla DAMU. V roce 2011 spoluzakládá s Lucií Trmíkovou a s Davidem Prachařem občanské sdružení Jedl, pod jehož záštitou vznikají nezávislé projekty kombinující různé druhy umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění). Výrazný rukopis Jana Nebeského se vyznačuje mimořádnou jevištní imaginací, k obsahům textů režisér proniká pomocí výtvarných symbolů, absurdní zkratky, stylizovaného, expresivního herectví. Inscenace tvoří plejáda nečekaných nápadů, specifická atmosféra a styl. Nebeského divadlo vrství významy, rozebíhá se do volných asociací, kolážovitě propojuje témata a s neobvyklou imaginací pracuje se scénou, textem i herci.

SPOLEK JEDL David Prachař, Lucie Trmíková a Jan Nebeský jsou umělci a přátelé, kteří v roce 2011 založili spolek JEDL coby platformu pro nezávislé autorské divadlo. Poprvé se potkali nad antickým tématem v Činoherním klubu, o 26 let později je antické téma opět spojilo v inscenaci Médeia. Ta představuje to, co je pro tvorbu spolku JEDL typické: přetváření původních literárních děl autorským psaním herečky a scénáristky Lucie Trmíkové a propojování divadla se všemi dalšími oblastmi umění od výtvarna přes sochařství po hudbu. V sezóně 2018/2019 JEDL hraje volnou trilogii, která zkoumá vztah muže a ženy z různých úhlů: v extrému v Médei, v meditaci v Pustině a v pokoře v Soukromých rozhovorech. JEDL v sezóně 2018/2019 hostuje v experimentálním prostoru DUP 39.