EMIGRANTI

FABER TEATER

EMIGRANTI Divadelní a hudební putování. Šest herců-muzikantů evokuje prostřednictvím akcí a písní různé světy, dobrodružství, cesty, lásky i nevěry, hudbu, potyčky, tance. V každém představení vyhledává šest postav setkání s novými zeměmi, novým obecenstvem, přináší s sebou příběhy a písně z nejrůznějších částí světa. Udržují paměť těchto zemí, mluví jazyky, které přísluší mnoha lidem a jsou věčné: vzpomínky, nostalgie, ale take hry, vtipy, emoce. Výměny rolí, milostné vztahy a setkání, atmosféra staré Francie i svátků jiddiš, líbající se páry a vyznavači capoeiry, rozvířené španělské sukně. Putování vhodné do divadla k sametovým křeslům, ale i pro skládací židle nebo dokonce sezení na zemi ve dvorech či na náměstích. Představení se hrálo již v devatenácti zemích.

FABER TEATER vznikl v Chivassu (Turín, Itálie) v roce 1995 z divadelního workshopu na střední škole. Od roku 2009 ho podporuje italské ministerstvo kultury. Soubor tvoří dvě herečky, čtyři herci, promotér a další spolupracovníci.

Pro Faber Teater je podstatný nejen divadelní jazyk, ale také síla a energie, vtělená do zážitku, jenž člověka vzrušuje, přechází na diváka a umělecky se v něm dotváří. Věří ve spektakulárnost jako intenzivní výměnu emocí, energií, “příběhů” s diváky a s místy, často nekonvenčními, která si vybírá k prezentaci.

Slovo “faber” znamená v latině kovář, zhotovitel, řemeslník, je to ten, kdo miluje, opatruje a tvoří své umění, své nástroje, ten kdo své nástroje užívá, pečuje o ně a nepřetržitě hledá nové možnosti svého uměleckého života. Herec, herečka, muži a ženy pracující v divadle používají svá těla a mysli jako nástroje svého umění trénovat, formovat a posilovat své tělo, mysl, duši. V uměleckém života zažíváme různé momenty: od zkoumání herecké práce přes vytváření a šíření našich představení, od plánování k realizaci divadelních, vzdělávacích a kulturních událostí.

Divadlo věří v hledání kolektivních i individuálních metod tréninku, napříč různými tradicemi, hledá daleko i blízko: od jógy k tanci, od akrobacie k chůdám, od zpěvu k vyprávění, k studiu hry na hudební nástroje. Od roku 2004 spolupracuje s Antonellou Talamonti, která se stará o o hudební stránku představení, i s dalšími divadelníky: Mario Barzaghi, Claudia Contin, Ferruccio Merisi, Andrea Brugnera, Naira Gonzales, Rocco De Paolis, Mario Chiapuzzo, Antonella Talamonti a Luciano Nattino.