DYNASTIE

Stefano Massini

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Michal Dočekal

REŽIE: Michal Dočekal
DRAMATURGIE: Miroslav Oščatka
PŘEKLAD: Irena Novotná
SCÉNA: Dragan Stojčevski
KOSTÝMY: Sylva Zimula Hanáková
HUDBA: Ivan Acher

OBSAZENÍ:
Jan Kolařík, Tomáš Milostný, Dalibor Buš, Milan Holenda, Martin Donutil, Adam Mašura a Tereza Marečková

Premiéra 3. května 2017

DYNASTIE

V roce 1844 přišel první z Lehmanů do New Yorku s jediným kufrem. Otevřel maličký obchod a po něm přišli do Spojených států ještě jeho dva bratři. Záhy vybudovali byznys, na jehož konci stála čtvrtá největší banka v USA. Její pád v roce 2008 a rekordní bankrot ve výši 200 miliard dolarů spustil celosvětovou hospodářskou krizi, jejíž důsledky dodnes cítí na vlastní kůži lidé po celém světě. Fascinující portrét židovské německé rodiny otevírá jako skalpel útroby historie USA a omračujícím způsobem zachycuje dějiny kapitalismu. Ve Francii získala inscenace této hry Cenu divadelní kritiky a nominaci na prestižní cenu Moliere. V Itálii uhranula kritiku i diváky, o čemž svědčí pět ocenění Ubu. Husa na provázku uvádí Massiniho hru v české premiéře.

Posléze projdete všechny klíčové body amerického hospodářství, u všech totiž Lehmanové už jako movití bankéři stáli. Nejde ale o nudný historický výklad, vyprávění bezmála ve volném verši má švih, jen pramálo tradičních dialogů, ale nadmíru vtipu v jistých repeticích, a je nesmírně napínavým obrázkem amerického kapitalismu. Dočekal inscenuje jen polovinu rozsáhlého textu, aniž by to sdělení jakkoliv poškozovalo či deformovalo.
– Luboš Mareček, Lidové noviny

Jan Kolařík jako Emanuel Lehman a Tomáš Milostný v roli Mayera předvádějí doslova herecký koncert. V kaleidoskopicky reportážním ději není pochopitelně místo ani čas pro několikavrstevné rozvíjení charakterů – náročné jsou okamžité změny nálad nebo postojů, řada myšlenek či vyhodnocení situací může zůstat pouze v náznaku , ale o to více musí být výrazné, přímo reliéfní, aniž by sklouzávaly do karikatur. Kolařík i Milostný uchopili své postavy protřelých, neústupných a v lecčems geniálních židovských obchodníků zevnitř, nejsou to „přehrané“ figurky z vtipů o Židech.
– Josef Mlejnek, Divadelní noviny

MICHAL DOČEKAL (1965) Působil už během středoškolských studií jako herec a režisér v A-studiu Rubín. V letech 1985 až 1991 studoval režii na DAMU a strávil půl roku v Londýně, 1991 až 1994 pracoval jako režisér v Divadelním spolku Kašpar, kde inscenoval Kleista, Tirso de Molinu, Goetha (Clavijo). V roce 1994 se stal uměleckým šéfem pražského Divadla Komedie. To se za jeho vedení stalo v roce 1996 laureátem Ceny Alfréda Radoka jako Divadlo roku. Režíroval zde Čechovovy Tři sestry, také Shakespearovy hry Král Lear, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy a Kupec benátský. V roce 2001 inscenoval v podzemí vyšehradské Gorlice Marlowova Fausta. V letech 2002 až 2014 byl uměleckým šéfem činohry Národního divadla, zde mimo jiné uvedl Rostandova Cyrana z Bergeracu, 4.48 Psychosis Sarah Kane, Beckettovy Šťastné dny, Krappovu poslední pásku i Čekání na Godota, Joyceovy Vyhnance, Molierova Lakomce či Gogolova Revizora. Režíroval několikrát i v Maďarsku (Dostojevského Zločin a trest budapešťského Vígszínházu zahajoval loňský festival DIVADLO), také na Slovensku (Williamsova Tramvaj do stanice Touha v SND Bratislava) i Rumunsku (Kafkova Amerika v Kluži). Michal Dočekal se od sezony 2018-2019 stává uměleckým šéfem Městských divadel pražských.

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Přední brněnská scéna, která byla založena v roce 1967 a jejíž devízou byla nepravidelná dramaturgie (nová témata v původně nedramatických textech). Název divadla je odvozen od svazku experimentálních libret brněnského literáta Jiřího Mahena. U zrodu této progresivní scény stáli dramaturg Bořivoj Srba a režiséři Eva Tálská, Zdeněk Pospíšil a Peter Scherhaufer. Jedno z nejsvobodnějších divadelních seskupení si i přes obtíže v minulém režimu uchovávalo odvahu a svěžest, „Provázci“ hráli v Domě umění, který jinak fungoval (a funguje) jako prostor pro výstavy. V Huse začínaly pozdější hvězdy českého divadla jako Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek či Jaromír Dulava. K legendárním inscenacím divadla patří zde premiérovaná Balada pro banditu Miloše Štědroně a Milana Uhdeho či Labyrint světa a lusthaus srdce, který podle Komenského předlohy pro divadlo sepsal Ludvík Kundera, také Rozvzpomínání podle Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále (inscenace byla na repertoáru divadla dříve, než mohla kniha oficiálně vyjít). Dobrá pověst se pojí s aktivitami divadla i po převratu v roce 1989, od září 1993 působí divadlo v Domě pánů z Fanalu na Zelném trhu, jde o jedno z technicky nejlépe vybavených divadel v republice. Umělecké vedení se ve svobodných poměrech střídalo, od roku 2005 do letoška stál v čele Husy režisér Vladimír Morávek. Ten ale ve své funkci skončil a uměleckým šéfem se má stát režisérka Anna Petrželková.