Oneness

Martin Dvořák, Lukáš Leopold

PROART COMPANY A PHASE ZERO PRODUCTIONS

Martin Dvořák, Lukáš Leopold

Česko-německý projekt současného tance souborů ProART Company a Phase Zero Productions / A Czech-German contemporary dance project featuring ProART Company and Phase Zero Productions

Choreografie a tanec: Martin Dvořák a Lukáš Lepold – ProART Company (CZ), Tine Schmidt a Morgan Reid – Phase Zero Productions (DE)
Jazykově bezbariérové

Foto: Mila Vašíčková

Zažívání času a jeho zkoumání prostředky současného tance je cílem česko-německého projektu Oneness. 

Dva soubory z České republiky a Německa – ProART Company a Phase Zero Productions – se zabývají tématem společné historie jedince a společnosti v okamžiku tady a teď. Historie vzniká v každém momentu. Odejde-li okamžik, stává se minulostí. Můžeme si v tomto toku času uvědomit ten skutečný okamžik TEĎ, v kterém se nacházíme a žijeme? A které okamžiky definují česko-německou historii a naše spojenectví? V kterém prostoru a čase byly tyto okamžiky viditelné či hmatatelné? Můžeme tyto okamžiky znovu tady a teď oživit?

Choreografové a tanečníci obou zemí se setkají po vytvoření vlastních choreografií k zadanému tématu a připraví třetí společný kus, který bude rozvíjet a propojovat zkušenosti a zážitky z předešlých oddělených pracovních procesů. Pohledy z obou perspektiv a dvou odlišných mikrosvětů se stanou jedním – ONENESS. Společný projekt bude v Česku i Německu uveden pětkrát – jednou v Plzni, dvakrát v Brně a dvakrát v Drážďanech.