Fragmenty milostných obrazů

Petr Boháč, Miřenka Čechová

SPITFIRE COMPANY

Petr Boháč, Miřenka Čechová

Koncept, režie, scénografie: Petr Boháč, Miřenka Čechová
Dramaturgie: Dominika Špalková
Hudba: Eliška Cílková
Zpěv: Alice Bauer
Kostýmy: Miřenka Čechová
Light design: Martin Špetlík
Zvuk: Miroslav Hvizdoš
Stage manager: Jindřich Fejfar
Produkce: Barbora Repická, Tereza Havlíčková (zahr.)
Produkční koordinace:  Ludmila Vacková
Producent: Bezhlaví z.s. / Spitfire Company, Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla
Koprodukce: Palác Akropolis (Art Frame s.r.o.)
Partneři: Johan Centrum / Moving Station, Švestkový dvůr / Malovice

Performeři: Roman Zotov, Inga Mikshina, Petr Boháč, Miřenka Čechová, Eliška Cílková, Alice Bauer

Premiéra 15. 5. a 16. 5. 2017 v Divadle Drak v Hradci Králové a 20. 5. a 21. 5. 2017 v Paláci Akropolis v Praze.

Fragmenty milostných obrazů Divadlo a Pop-Up výstava. Na hranici režie a kurátorství. 16 originálních uměleckých děl tvoří unikátní topos pro divadelní, taneční a hudební akce. Obrazy umožňující žít to, po čem toužíme i z čeho podvědomě máme strach. Výtvarná vernisáž, divadelní a taneční inscenace, komponovaná v jediném večeru. V návaznosti na poslední produkce se Petr Boháč a Miřenka Čechová opět pokoušejí proniknout do hlubin vizuality, tvořící síť našich snů a každodenní skutečnosti. Pozoruhodná umělecká inkluze zahrnuje originální díla soudobé výtvarné scény, tance, hudby i divadelní akce.

Spitfire Company je umělecká skupina zahrnující fyzické, experimentální a taneční divadlo. Mezi charakteristické znaky tvorby patří kladení důrazu na fyzické jednání na jevišti, experimentování s novými divadelními prostředky, existenciální rovina postav, snaha o propojování různých žánrů a hledání nových vizuálních podnětů. Mezinárodní ceny: The Herald Angel Award udělovaná skotským deníkem The Herald za představení One Step Befoer the Fall na festivalu Fringe Edinburgh. Total Theatre Award (nominace) udělovaná britským deníkem Total Theatre za představení One Step Before the Fall na festivalu Fringe Edinburgh. Oustatnding Performance Award za představení Hlas Anne Frank na festivalu Fringe Prague. Grand Prix Zdarzenia za představení Svět odsouzencův na Mezinárodním festivalu Zdarzenia.

Skupina Spitfire Company patří beze sporu k nejzajímavějším a nejoriginálnějším tvůrcům fyzického divadla v České republice.
Marta Harazimowicz, Nový prostor

Za čtyři roky své dosavadní existence vyprodukovali na desítku inscenačních projektů a stali se jedním z nejvýraznějších – a možná i nejvýznamnějších – představitelů současného fyzického/pohybového divadla a performing arts u nás.
Vladimír Hulec, Divadelní noviny

Spitfire Company patří k nejvýraznějším domácím skupinám na pomezí fyzického divadla a „alternativní“ činohry v nejširším slova smyslu.
Vladimír Mikulka, Respekt