Beseda o projektu PASSAGE 23°E

DISKUSE

PASSAGE 23°E je projekt inspirovaný patnáctiletou zkušeností pořizování videozáznamů během festivalu Divadlo v Plzni. Projekt založený Janem Roubalem† (JAMU Brno) a Erhardem Ertelem (Freie Universität Berlin), realizovaný generacemi studentů z České republiky a Německa a podporovaný Česko-německým fondem budoucnosti vedl k vytvoření audiovizuálního archivu, který čítá asi tři stovky nahrávek, především představení východoevropských divadel a divadelníků. Z těchto zkušeností a ve spolupráci partnerů z osmi zemí se zrodila myšlenka vytvořit informační a znalostní platformu mapující vývoj východoevropského divadla za posledních 25 let. Akce na festivalu Divadlo poskytne příležitost k představení projektu PASSAGE 23°E.