Godt og ondt

Kozubková, Krausová, Křivánková

KOLONIE, z.s.

Role oběti a role agresora. Dvě strany jedné mince. Obě v sobě můžeme mít.

Záleží na situaci, která strana v nás se projeví. Tanečnice a performerka Jindřiška Křivánková, herečka Anita Krausová a hudebnice a performerka Jana Kozubková si pro svůj nový projekt vybraly aktuální téma násilí. Středem jejich zájmu je dobro a zlo, norsky „godt og ondt“, zvláště vzájemnost dobra a zla v mezilidských vztazích. Autorky podrobují studiu jak fenomén agrese a manipulace, tak vztahové situace plné lásky a zároveň nenávisti, jejich vzájemné přelévání, které pak násilí generuje. Nahlížejí hypotézy, které by mu mohly zabránit, a naléhavě se ptají: Co vede k násilným činům mezi původně milujícími osobami? Co chybí těmto lidem? Proč se oběť mnohdy zamiluje do svého násilníka? Proč se čím dál více dětí stává agresory?
Mezinárodní performance Godt og ondt vznikla během měsíčního rezidenčního pobytu v norském Hammerfestu, kde měla i svou work in progress prezentaci. Je součástí projektu Nordspirace, který realizuje DW7, o.p.s. ve spolupráci s Dansearena Nord. V rámci XX. ročníku mezinárodního festivalu Divadelní Flora 2016 měla inscenace svou světovou premiéru.

Spoluvytvářely a hrají: Jana Kozubková, Anita Krausová, Jindřiška Křivánková
Režijní supervize: Jan Kačena

Anita Krausová je herečka, absolvovala na KALD DAMU. V letech 2010–2014 byla členkou Činoherního studia v Ústí nad Labem. Pravidelně pracuje v řadě alternativních projektů (DISK, NoD, La Fabrika či MeetFactory). Překládá divadelní hry z němčiny a je moderátorkou na ČRo Rádiu Wave.

Jindřiška Křivánková je performerka, absolvovala na konzervatoři Duncan Centrum a pokračovala ve studium nonverbálního a pantomimy na HAMU. Je zakládající členkou Spitfire Company. V roce 2012 byla na festivalu …příští vlna/next wave… vyhlášena Objevem roku 2012.

Jana Kozubková je zpěvačka a herečka, vystudovala Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. I ona je laureátkou ceny festivalu …příští vlna/next wave… coby Objev roku 2012, a to „za nasazení, ochotu a schopnost propojovat rozličné nezávislé hudební a divadelní projekty“.

Sdružení Kolonie (vznik 2012) – od počátku se zabývá současnou sociální, politickou a kulturní problematikou. Zaměřuje se na původní autorskou tvorbu, pohybuje se na pomezí fyzického, hudebního a činoherního divadla a nebojí se experimentu, pracuje s moderními technologiemi (projekce, animace, živá hudba na jevišti) jako součástí dramaturgie. Náměty čerpá z literatury i ze současného společenského dění. Od tématu módního tlaku v inscenacích Stíny (2013, MeetFactory) nebo The Body present (2013, NoD), přes projevy manipulace - Konec Klementajn (2014, Palác Akropolis) až třeba k problematice cizinců-uprchlíků a globálního problému lidstva – nedostatku pitné vody – site specific projekt Expression Hurts v bývalé papírně ve Vraném nad Vltavou. Duší společenství je režisérka Lucie Ferencová, podle jejíž divadelní hry (Divadlo Na zábradlí, 2011) nese sdružení svůj název.

Produkce:
Kartel – platforma
http://www.kartel-platforma.cz
Magda Juránková 777232673
rezervace@kartel-platforma.cz