Rituální vražda Gorge Mastromase

Denis Kelly

DIVADLO DISK

Adam Svozil

Režie: Adam Svozil
Překlad: Lucie Kolouchová
Dramaturgie: Kristýna Kosová
Scénografie a kostýmy: Jan Tereba
Kostýmy: Barbara Fehérová
Autor hudby a hudební spolupráce: Jakub Borovanský
Hudební spolupráce: Eliška Čonková, Hana Kostrunková, Jenovéfa Boková, Barbora Tipková
Produkce: Eduard Prokhasko, Kateřina Rundová, Richard Juan Rozkovec

Hrají - studenti herectví katedry činoherního divadla: Anna Kratochvílová, Elizaveta Shvachko, Matyáš Řezníček, Eliška Jansová, Adam Ernest, Ihor Krotovych, Matěj Vejdělek, Jáchym Kučera, Vít Roleček, Eva Hacurová, Veronika Lapková

Pedagogické vedení ročníku:
Doc. MgA. Jan Burian, Mgr. Jana Kudláčková, doc. MgA. Jakub Korčák, Ladislav Mrkvička, PhDr. Štěpán Otčenášek, Mgr. Regina Szymiková, MgA. Michal Lázňovský

Premiéra 3. dubna 2015

Rituální vražda Gorge Mastromase – Absolventská inscenace studentů 4. ročníku herectví a 5. ročníku režie-dramaturgie katedry činoherního divadla DAMU. Dennis Kelly, jeden z nejplodnějších britských dramatiků dneška, vychází ve své tvorbě z poetiky 90. let, z „in-yer-face theatre“ – tedy divadla bijícího do očí, stavícího se k divákovi tváří v tvář - obecně označovaného jako coolness. „Většina lidí věří v Boha, nebo Marxe, neviditelnou ruku trhu, čest nebo tak něco. Proplouvají životem se zavřenýma očima a každou chvíli to odněkud schytají a někdo s nimi vyjebe. Ale malá část populace doopravdy ví, jaký je život. Těmto lidem patří svět. Zbytek světa je stádo, které je potřeba ulovit. Jsme tajná společnost: nemáme žádné své znamení, žádné schůze, nenosíme žádné kostýmy, ale jsme tu a poznáme se mezi sebou, když uvidíme dalšího z nás, usmějeme se a řekneme mu v duchu: „Podívej na všechny ty pitomce. Proč jsou tak hloupí? Proč si prostě nevezmou to, co se jim líbí, jako to děláme my?” Text v mnohém čerpá z tradice evropského dramatu: morální konflikt v jeho jádru představuje variaci na faustovské téma; modelový střih hry má kořeny ve středověké moralitě; využívání chóru a důraz na osud jedince v řádu světa zase čerpá z antického dramatu. Hra kombinuje textové plochy s dramatickými situacemi, a svou syntetickou strukturou vybízí k aplikaci neobvykle široké škály inscenačních postupů. Výraznou složkou inscenace je také původní hudba skladatele Jakuba Borovanského v živém provedení studentů pražské konzervatoře. Inscenace získala cenu Marka Ravenhilla, která se udílí za nejlepší českou divadelní inscenaci nového dramatického textu.

Zobrazení kariéry jednoho bezskrupulózního muže, který na konci své životní pouti zůstává zcela osamocen, se v interpretaci adeptů divadelního umění vyznačuje spojením společenské naléhavosti se zábavným spektáklem.
Jan Kerbr, člen poroty Ceny Marka Ravenhilla

Adam Svozil (1991) - Čerstvý absolvent studia režie na DAMU. Mezi jeho školní práce patří např. autorská úprava Snu noci svatojánské nazvaná *JAKO SEN*, nebo autorská úprava 3 aktovek Tennessee Williamse Tennessee Blues. Nazkoušel řadu scénických čtení (např. Peklo je taky jenom sauna pro Divadlo Letí.) Rituální vražda Gorge Mastromase od Dennise Kellyho je jeho absolventskou inscenací, dále se podílel na vzniku inscenací Zápisky Malta Lauridse Brigga / část 1. ve Studiu Hrdinů a Vykřičené domy v rámci cyklu Krátká Dlouhá.