TWINS / DVOJENCI

Petra Hauerová, Roman Černík

JOHAN, MAISSON FOLLIE

Petra Hauerová

Daleko nebo blízko. Jak se vidíš? Jak mne vidíš? Jak tě vidím? Jak se vidím? Blízko i daleko.

Projekt původní česko belgické výtvarně pohybové inscenace inspirované podobností měst Plzeň a Mons i slavným esejem divadelního vizionáře Antoina Artauda Divadlo a jeho dvojenec

koncept: Petra Hauerová, Roman Černík
umělecké vedení a choreografie: Petra Hauerová
vizuální stránka a video: Val King
technická spolupráce: Petr Beránek, Jan Strnad
produkce: Lenka Hodoušová
hrají a tančí čeští a belgičtí účastníci projektu
Délka představení 40 min.

Premiéra: 16.9. 2015

Projekt byl podpořen ministerstvem kultury ČR, Městem Plzeň, obecně prospěšnou společností Plzeň 2015 a belgickým fondem WBI a vznikl ve spolupráci s La Maisson Follie Mons a uměleckého rezidenčního programu OPEN A.i.R., který je realizován pod záštitou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Původní česko belgický projekt Twins / Dvojenci 2015 vychází z motivu dvojčat. Twins jsou pokusem využít podobnosti obou letošních evropských hlavních měst kultury české Plzně a belgického Monsu. Obě města mají za sebou prudký průmyslový rozvoj v devatenáctém století, trpkou válečnou zkušenost ve století dvacátém, společným rysem je také blízkost hlavním městům země a tím pádem jisté zastínění, lákavost k odchodům. Projekt vznikal ve spolupráci s významnou českou choreografkou Petrou Hauerovou, plzeňskou rodačkou. Pod jejím vedením zúčastnění umělci, dva čeští a dva belgičtí performeři ohledávali téma biologických dvojčat včetně těch siamským. Výrazně je zajímal fenomén blízkosti, navázání, ale i závislostí a potřeby emancipace, hledání suverénní individuality. Umělci v projektu společnou prací a sdílenými uměleckými postupy se zároveň zabývali rubem a lícem podobností a stejností, skrytých míst duše i zrcadel a stínů. Zvolený název ale také záměrně odkazuje ke slavnému eseji Antoina Artauda Divadlo a jeho dvojenec, jímž Antoin Artaud otevřel na začátku 20. století cestu k experimentům v oblasti performing arts. Právě Artaudovy myšlenky byly inspirací k voleným postupům. V listopadu 2015 bude projekt prezentován v Monsu v partnerském centru La Maisson de Follie v rámci projektu Plzeň na Šílením dvorku.

Petra Hauerová
Choreografka a performerka, taneční pedagožka. Absolvovala pražskou konzervatoř Duncan Centre (1998), stáž v Londýně a studium de Theatre school – School for Neu Dance Development v Amsterdamu. Už v roce 2000 zaujala choreografií Carminy Burany ve Státní opeře v Praze. Je výraznou představitelkou nezávislé pražské taneční scény. Vytvořila řadu výtvarně-pohybových děl (např. The Other Windows) jimiž zaujala odborníky Trans Dance Europe. S téměř revolučním dílem Noční můra (získala za ní Cenu Sazky 2004) se stala českou reprezentantkou tohoto mezinárodního projektu. Dalším jejím významným projektem byla choreografie Turing Machina, která vznikla (stejně jako předcházející Noční můra) ve spolupráci s dalšími multimediálními umělci skupiny TOW (Hauerová je zakladatelkou této skupiny), z roku 2008 připomeňme ještě její taneční projekt Teorie. Spolupracuje s ateliérem „Socha, prostor, instalace, konceptuální tendence“ na pražské AVU, vyučuje v Duncan Centre, zasedá v tanečních porotách.

Johan z. s., centrum pro kulturní a sociální projekty
JOHAN rozvíjí již od roku 1998 v Plzni, Plzeňském i Karlovarském kraji své aktivity ve třech základních liniích: umělecké projekty (festivaly, divadelní, paradivadelní, výtvarné i komunitně umělecké projekty, poskytujeme produkční práce i odborné projektové konzultace), vzdělávací projekty (tvůrčí dílny, umělecká sympozia, projekty zaměřené na postupy vycházející z výchovy uměním, estetické výchovy, dramatické výchovy a osobnostního a sociálního rozvoje) a komunitně orientované sociální práce (projekty komunitního dialogu a komunitního rozvoje a práce s dobrovolníky). Od roku 2000  JOHAN realizuje projekt „Otevřeného komunikačního prostoru Moving Station / Hemžící se zastávka“. Jedná se o jedinečný projekt kulturní a sociální revitalizace historické budovy nádraží Plzeň - Jižní Předměstí  budovy.  Původně odbavovací nádražní budova z roku 1904 ležící na křižovatce tratí Plzeň - Cheb a Plzeň - Domažlice se stala díky našim aktivitám uznávaným prezentačním a rezidenčním prostorem pro nezávislé umělecké vzdělávací a komunitní projekty. JOHAN přispívá ve městě Plzni a celém západočeském regionu k takovému společenskému a komunitnímu klimatu, který umožňuje sebevyjádření, prostor pro nezávislý tvůrčí čin i plnou odpovědnost za jeho realizaci i dopady. JOHAN je zakládajícím členem Nové sítě (české platformy pro rozvoj nezávislého umění v oblasti performing arts), od roku 2009 prvním českým členem Trans Europe Halles a také řádným českým členem mezinárodní federace AITA/IATA.

Kontakt:
Johan z. s.,
Most Ivana M. Jirouse 1,
Plzeň 301 00
info@johancentrum.cz, 00420 775131900, 775131003