2′ 16′′ A PŮL: VESMÍRNÁ ODYSEA

STANICA ŽILINA, SLOVENSKÁ FILHARMONIE

Ivana Rumanová, Barbora Uríková, Hana Hudcovičová Lukšů, Martu Hlavajová, Marek Piaček

Vše, co děláme je hudba. - TICHO!!!
Největší výzvou při práci s dětským orchestrem je dosažení ticha. Nastudování skladby 4’ 33’’ J. Cage je v tomto smyslu mnohem nedosažitelnější než Bachovy koncerty na jedné straně a Schönbergova dodekafónie na straně druhé. Proto jsme to zkusili, i když s realističtějším očekáváním, s vidinou dětské porce ticha.

Po vesmírném v SR a ČR (Divadlo Archa, festival Multiplace, Divadelná Nitra, Slovenská filharmónia, Divadelní flóra Olomouc, Palác Akropolis) přistává jedinečná dětská opera na Moving Station, aby ukázala, jak se ticho při cestě časoprostorem mění.

Skladba a dirigent: Marek Piaček
Režie, dramaturgie, skladba, scénář, scénografie, lektorské vedení a produkce: Ivana Rumanová, Barbora Uríková, Hana Hudcovičová Lukšů, Martu Hlavajová, Marek Piaček

Dětští účinkujíci: Ema Adamcová, Michal Bartošák, Gabriela Brezániová, Johanka Čierna, Matej Garčár, Nelli Horváthová, Terezka Kardošová, Mária Kľučková, Carolina Knorst Da Silva, Nina Konáriková, Marína Majtánová, Simonka Mihalcová, Nelka Molnárová, Dorotka Ničíková, William John O’Brien, Šimon Papala, Natasha Sabolová, Alžbetka Sopčáková, Ema Starinská, Žofia Škvareková, Marcel Šimko, Martina Tinková, Tomáš Urík, Paulína Uríková, Mária Žideková,

Dospělí účinkujíci: Zuzana Kolenová, Jakub Urík, filharmonici: Cyril Šikula – flauta, Karol Nitran – lesný roh, Marián Hrubý – husle
Zvukové nahrávky a video: Algis Kaveckis, Dušan Dobiaš
Technická spolupráce: Daniel Kozlík
Délka představení 70 min.

Premiéra: 4. 5. 2014, Stanica Žilina-Záriečie

Projekt vznikl v rámci mezinárodního projektu Karaoke Europe, financovaného s podporou Evropské Komise a Ministerstva kultury SR. A patří do projektu Dětské kultúrne leto, podpořeného z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Evidentně se pracovalo s individualitami vystupujících dětí, které byly zapojeny do kompozice. Vyprávění vtipů, oblíbená lidová písnička – všechno je součástí vesmíru a nachází svoje místo i v hudbě. Vzniklo tak něco, co by se snad místo „site specific“ dalo nazvat „human specific“. Práce s hudebními citáty a jejich přetavováním k vlastnímu obrazu je pro Marka Piačeka charakteristická, tady k nim přibral ještě vlivy vypozorované a sesbírané během zkoušek – alespoň to tak vypadalo. Díky tomu jsme před sebou měli specifický obraz ideálu interpretační suverenity, která dělá to, co umí, a ještě má rezervu, takže se u toho netrápí.
Boris Klepal, mestohudby.cz.

…bola zábavným a intelektuálne vzrušujúcim dielom bez toho, aby z prítomnosti roztomilých detských hudobníkov robila emocionálny kalkul.
Martina Mašlárová, Divadelný časopis kód (8/2014)

Současná opera vznikla spoluprací dětí a profesionálních hudobníků Slovenské filharmonie v Bratislavě. Inspirací k projektu je nastudování slávné skladby Johna Cage 4′ 33′′. Protože největší výzvou při práci s dětským orchestrem, složeným z více jak 20 dětí, je dosáhnout ticho. Jde o rovnocennou spolupráci, při níž děti zažívají seriózní účinkovaní v orchestru a s tím i súčasnou hudbu na vlastní kůži a zároveň profesionální hudebníci seriózně přistupují na tuto hru.
Hlavními osami děje jsou ticho a dětské strašidelné příběhy. Zvuky, které se při tom objevují, mají za úkol vyplňovat mezery a škvíry mezi nimi. Výskyt disharmonií, kalů a hudebních usazenin je v díle přirozeným jevem a doopravdy ničemu není na škodu. naozaj ničomu to nie je na škodu. Výsledek osciluje mezi hudbou a ruchy, mezi vesmírným tichem a Vesmírnou odyseou.

Marek Piaček (* 17. ledna 1972 v Bratislavě) je slovenský hudobný skladatel a flétnista. Studoval flétnu u Dagmar Zsapkové, pozdějí pak u Ladislav Burlase a Ilji Zeljenky. Skládá a hraje klasickou komorní hudbu a elektroakustické skladby. Má za sebou úspěchy na řadě významných festivalů např. Wien Modern, Wiener Festwochen, Melos-Ethos, Evenings of New Music, Musica Danubiana Ljubljana, Bratislava Music Festival, KioSK festival Žilina, Fest Anča Žilina, 4 živly Banská Štiavnica, New-New Festival Brno, Exposition of New Music Brno. Působil v komorním souboru Požoň sentimentál, ale hrál i s dalšími světoznámými umělci (Nick Collins, David Dramm, Hilary Jeffrey, Ann LaBerge, Otomo Yoshihide, Jon Rose, Miki Skuta, Daan Vandevalle, Marián Varga, Hankil Ryu a další).

STANICA ŽILINA
Stanica je název kulturního centra, které sídlí a pracuje ve funkční železniční zastávce (Žilina-Záriečie) železniční třetě Žilina – Rajec. Občanské sdružení Truc sphérique iniciovalo rekonstrukci budovy (kmotrou otevření se stala Magda Vašáryová). Stanica Žilina ročně organizuje více než 200 kulturních akcí pro veřejnost, které navštíví více než 20 000 diváků a účastníků. Program Stanice tvoří festivaly, představení, koncerty, filmová představení, výstavy, workshopy, rezidenční programy pro mladé umělce atd. Zároveň ale Stanica slouží stále jako čekárna pro cestující na trase Žilina - Rajec. V roce 2006 obnovili lidé ze Stanice společně s dobrovolníky park o rozloze 2 ha a na stejně tak dobrovolnicky byla u Stanice postaven nový divadelní a koncertní sál S2 z 3000 bas od piva slámy. V současné době lidé ze Stanice proměňují funkcionalistickou stavbu bývalé synagogy v centru Žiliny na galerii moderního umění. V roce 2004 Stanica získala výroční cenu Enlargement of Mind od European Cultural Foundation v Amsterdamu. Stanica je také aktivním členem sítě Trans Europe Halles a spoluzakladatelem slovenské sítě netradičních center kultury Antena.

Kontakt:
Stanica Žilina-Záriečie,
Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina
tel. kancelária: 0948 344 606
info@stanica.sk
produkční projektu:
Martin Krištof martin@stanica.sk 00421 908 938 339