ČTYŘI TŘI DVA JEDNA (divadlo - koncert)

BOCA LOCA LAB

Jiří Adámek

Autor hudby: Jiří Adámek, Michal Nejtek, Martin Smolka
Účinkují: Vendula Holičková, Pavol Smolárik, Daniel Šváb, Petr Vančura

První uvedení koncertu: 18. května 2013
Délka představení: 40 minut

Čtyři tři dva jedna (divadlo – koncert) - Boca loca znamená španělsky bláznivá ústa. Podstatou všeho, co zazní, je hra se slovy a zvuky, s rytmem, zpěvem, polozpěvem, mluvou a polomluvou. Přímo pro skupinu Boca Loca Lab napsali své „mluvené partitury“ Martin Smolka (mimo jiné spoluzakladatel ansámblu AGON či autor opery Nagano) a Michal Nejtek (skladatel a pianista s přesahem k jazzu a rocku, spolupracující např. s Plastic People Of The Universe).Jiří Adámek (1977) - Vystudoval režii na pražské DAMU, kde nyní působí jako pedagog. U svých hudebně-divadelních projektů působí Adámek nejen jako režisér, ale i autor libreta, popřípadě hudby. Má za sebou několik stáží ve Francii, je výrazně ovlivněný francouzským postmoderním théâtre musical. Od vytvoření první celovečerní inscenace „hudebně-divadelního“ typu získal Adámek různá ocenění. Adámek byl rovněž jmenován festivalem Next Wave 2007 Osobností roku v oblasti alternativního divadla za hudebně-scénické kompozice a jejich teoretickou reflexi. Píše analytické články o současném divadle (časopis Svět a divadlo). „Z nastupující generace českých režisérů přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století se jeví jako nejdůslednější experimentátor a opravdový intelektuál, který přesně váží své činy a kroky, interpretuje je a dále rozvíjí. Je tím typem tvůrce, který vstupuje nejen do oblasti živého divadla, ale i do sféry divadelní teorie a intelektuální reflexe své práce a (nejen divadelního) dění kolem. Jiří Adámek je avantgardou českého divadla druhého desetiletí jednadvacátého století,“ napsal o režisérovi Vladimír Hulec.

Boca Loca Lab - Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Smyslem je realizace scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické herectví a zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizace slov, rytmizace textu, hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). Skupina Boca Loca Lab dosud realizovala tyto projekty: Tiká tiká politika (2006), Klikněte na video (2007), Evropané (2008), Teritorium (2010), Požár (2011), Dvanáct Milosrdných (2012), Čtyři tři dva jedna (2013), Řekni něco (2013) a sérii IMPRO koncertů. Inscenace Tiká tiká politika získala Cenu za originální divadelní tvar (festival Kontakt v Toruni, 2009) a Cenu mezinárodní soutěže Music theatre now (Berlín, 2008). Projekt Evropané získal Cenu pro nejlepšího mladého režiséra na festivalu MESS Sarajevo (2012).