VAŇKU, ČLOVĚČE!

Václav Havel

DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ

Roman Černík

 
Kompozice z aktovek Václava Havla (Protest, Vernisáž, Chyba)
Místo: železniční stanice Plzeň Zastávka
Druhé Nástupiště, Plzeň 

Dramaturgický koncept a režie: Roman Černík
Výtvarná spolupráce: Máša Černíková
Hudební koncept a realizace : Václav Zelenka a Lenka Hodoušová

Hrají:
Chyba
hlasy: Lenka Hodoušová, Jan Pytel, Václav Zelenka
Protest
Staněk: Jan Pytel; Ferdinand Vaněk: Dalibor Hapl
Vernisáž
Věra: Lenka Hodoušová; Michal: Václav Zelenka; Bedřich: Dalibor Hapl

Premiéra: 6. března 2014
110 min bez přestávky

Druhé nástupiště je plzeňská tvůrčí platforma pro původní umělecké projekty, která umožňuje propojení různých osobností nad společným tématem.Předchozí projekty: 2010 – ProjekTyl, 2012 - Závisláci.Produkční zázemí tvůrčímu seskupení Druhé nástupiště poskytlo v rámci projektu Alternativa na kolejích centrum Johan. Inscenace je součástí projektu „Divadlo až kam nedohlédneš“ podpořeného Nadací Život umělce.

Václav Havel (5. října 1936, Praha – 18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček)český dramatik, esejista a později politik. Prezident Československa (1989–1992) a prvním prezident České republiky (1993–2003).Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej proslavily hry Zahradní slavnost (1963) aVyrozumění (1965). V období Pražského jara se zapojil do politické diskuse a prosazoval demokratizaci společnosti. V období „normalizace“ byl postižen zákazem publikovat. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy Charta 77. V této době vedle dalších divadelních her (např. Protest, Vernisáž, Chyba) také napsal vlivné eseje (Moc bezmocných, 1978).Jako prezident Československa  i České republiky měl zásadní vliv na směřování země k parlamentní demokracii a zapojení do politických struktur západní civilizace. Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se zabývá tématy moci, byrokracie a jazyka. V esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabývá filozofickými otázkami svobody, moci, morálky či transcendence.