PTAČÍ SNĚM

Farid ud-Din Attar, Jean-Claude Carrière, Peter Brook

Slovinské národní divadlo Maribor

Kostýmy / Costume designer: Belinda Radulović
Hudba / Composer Branko Rožman
Asistent režie a choreografie / Assistant director and choreographer Gregor LuštekSvětelný design / Lighting designers Jernej Lorenci, Branko Hojnik
Jazyková spolupráce / Language consultant Janez Bostič Masky / Make-up designer Mirjana Djordjević

Osoby a obsazení
Volavka - Eva Kraš
Páv - mateja Pucko
Papoušek - Mirjana Šajinović
Slavík - Zvezdana Novaković j.h. 
Sokol - Matevž Biber
Holub - Davor Herga
Dudek - Branko Jordan j.h. /as guest
Vrabec - viktor Meglič
Sova - Matija Stipanič
Netopýr - Vladimir Vlaškalić 

Premiéra 24. září 2011
Délka představení 2 hodiny bez přestávky 


Ptačí sněm - Text je subtilní alegorií popisující iniciační cestu skupiny ptáků za jejich pravým králem. Dudek jako sufistický učitel vede ptáky k ptačímu králi Simorghovi, čili k osvícení. Let ptáků pouští vyjevuje naši fascinaci pozemským, fascinaci existencí. Můžeme se identifikovat se slabostmi Sokola, který je oddán jen rukám svého pána, nebo marnivostí Páva, s jeho zotročením hmotou, nebo s úzkoprsostí Papouška, který, ač nespoutaný, sedí bez zvláštní potřeby ve své kleci… Ptáci nechtějí opustit bezpečný přístav známého světa, podobně jako my lidé, kterým je zatěžko překročit povědomé hranice života a vlastní soběstačnosti. Neustále je přítomen konflikt mezi pokušením zůstat na namístě či se dokonce vrátit a touhou postupovat vpřed - uskutečnit nemožné. Perský epos z 12. století ve zpracování dramatika a filmového scenáristy J.-C. Carrièra proslavila inscenace Petera Brooka z konce 70. let. Slovinská verze je dnešním zpracováním filozofického, silně metaforického textu.

Jernej Lorenci (1973) - Divadelní režisér a pedagog. První režie vytvořil již na střední škole jako člen Mariborského mrtvého divadla. Divadelní režii pak vystudoval na Akademii divadla, rozhlasu, filmu a televize (AGRFT) v Lublani. V roce 1997 založil Divadelní školu Prvního mariborského gymnázia. Po absolutoriu AGRFT získával režijní zkušenosti ve slovinských i zahraničních divadlech. Byl uměleckým šéfem Městského divadla v Ptuji. V roce 2006 začal učit na katedře divadelní a rozhlasové režie AGRF. Za své režie obdržel řadu cen doma i v zahraničí.  Svou inscenací Očištění Sarah Kaneové, nastudované na Malé scéně Slovinského národního divadla v Lublani, se Lorenci již na plzeňském festivalu představil (2003).|

Slovinské národní divadlo Maribor - Divadelní budova v Mariboru byla postavena roku 1852. Až do roku 1919 patřila Němcům, kdy byly položeny základy profesionálního divadla ve Slovinsku. Slovinské národní divadlo Maribor je největší kulturní a uměleckou institucí ve Slovinsku, jež sestává ze čtyř koexistujících, leč nezávislých jednotek: činohry, opery, baletu a Mariborského divadelního festivalu. Od svého založení v roce 1919 plní svou kulturní aktivitou kulturně politickou roli. Chrání a rozvíjí slovinskou národní identitu a je důležitým pilířem rozvoje slovinského jazyka. Kultivace slovinštiny jako nejdůležitější součásti národní identity, inscenování klasických i současných her slovinských a světových autorů, mezinárodní spolupráce a výchova mladé generace – to vše patří k nejdůležitějším cílům a podnětům k činnosti činohry Slovinského národního divadla Maribor. Každým rokem v říjnu hostí mariborské divadlo nejdůležitější slovinský divadelní festival – Mariborský divadelní festival.

Lorenci ve své inscenaci zbavuje svět (i divadlo) falešné, fiktivní krásy, aby se dostal až k realitě, k holé podstatě. Vpád tělesnosti na jeviště zde nevychází z doktríny radikálního šoku, ani se nestává samoúčelným. Vzácně zdařilá kombinace dramatických a spektakulárních momentů, podávaná s humorem. Inscenace zprvu vychází z z improvizací na daná témata, později na přesných místech používá zcizujícího efektu. Režisér dává prostor intimitě herců, ale i  jejich kolektivní energii a neobyčejnému synchronnímu ansámblovému  výkonu..Nika Leskovšek, Dnevnik