POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIESE

Marek Zákostelecký, Jiří Havelka

DIVADLO DRAK

Jiří Havelka

Režie: Jiří Havelka
Výprava: Marek Zákostelecký
Dramaturgie: Dominika Špalková|
Hudba: DVA

Hrají: Johana Vaňousová, Dušan Hřebíček, Jan Popela, Luděk Smadiš, Redy Vávra

Premiéra 5. října 2013 
Délka představení 50 minut

Poslední trik Georgese Mélièse – Starý Méliès dožívá v domově pro přestárlé, ale před koncem, zmarem a nečinností uniká do světa kouzel. Děj inspirovaný životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie George Mélièse vychází z kombinace rakvičkárny, filmové grotesky, stínohry, laterny magiky a řady kouzelně divadelních i kouzelnických triků. Malý i dospělý divák si po celou dobu představení klade stejnou otázku: „Jak je to (sakra) uděláno?“ 

Až marnotratné vršení gagů a poetických obrazů zcela v melièsovském duchu včetně citací vrcholí velkolepou honičkou se smrtkami, v němž divadlo i film se stávají rovnocennými médii. Metafora z nejsilnějších, přitom ohromně prostá, pak zasahuje přesným úderem - nesmrtelnost umělce trvá v jeho díle.
Petr Mareček, MF Dnes


Groteska se netluče s poeticky výtvarnými pasážemi ani s projekcemi, hudba se necpe do popředí, ale o to účinněji spoluvytváří radostně hravou náladu. Také všechny triky jsou zcela na místě; nejen kvůli tomu, že výslovně odkazují k Mélièsovým filmům (i k jeho kariéře profesionálního iluzionisty), ale především proto, že jsou přirozeným výrazem okouzlení. Respektive chuti a ochoty nechat se okouzlit něčím, co by už dávno mohlo být považováno za beznadějně zastaralý umělecký šrot.
Vladimír Mikulka, Svět a divadlo


V české tradici jsou radostné výkřiky považovány za cosi hysterického a v lepší společnosti nevhodného - a tak se spokojím s věcným oznámením, že Jiří Havelka udělal v hradeckém Draku nadmíru povedenou inscenaci inspirovanou tvorbou Georgese Mélièse, že používá dokonale osvojené postupy němé grotesky a Mélièsových trikových pokusů, že k tomu má znamenité herce (v hlavních rolích Dušan Hřebíček coby zestárlý štramák Méliès, Johana Vaňousová coby jeho nerudná ošetřovatelka a Luděk Smadiš coby hlavní ďábel-smrťák, s jehož četnými klony Méliès svádí nerovný poslední boj), že to Marek Zákostelecký důvtipně vypravil přesně v duchu oněch stísněných secesních salónků z Mélièsových snímků jako Déshabillage impossible a že DVA napsali jednu z nejlepších scénických hudeb za dlouhou dobu.
Michal Zahálka, nadivadlo.cz


Jiří Havelka (1980) – Výrazná osobnost českého divadla se smyslem pro divadelní obrazotvornost, fantazii a radost z hravosti. Během studia KALD DAMU navázal spolupráci se skupinou Vosto5, působil ve Studiu Ypsilon a dnes vede Katedru alternativního a loutkového divadla. Působí také na řadě českých scén, činoherních i tanečních, přičemž neúnavně zkoumá jevištní zákonitosti a danosti, které rozkládá a znovu staví v celky. Nechápe divadlo jako nápodobu, ale prostřednictvím tak svobodných principů jako jsou sny, fantazie a iracionalita vytváří logické scénické vzorce a kombinace. Bývá označován za divadelního kouzelníka, eskamotéra s jevištní imaginací, metafyzika jeviště. Jan Dvořák o Havelkovi napsal: „Jak ohlas Dechovky, tak i souběžně studovaného titulu Poslední trik Georgese Mélièse potvrdily, že Jiřího Havelku zastihujeme na absolutním vrcholu, v „nejlepším“ – a to jak v linii dokumentárního divadla politických témat nedávné historie, tedy dramaturgicky angažovaného divadla, tak v kulminující sérii divadla s převažujícím režisérským principem, subjektivnějšího, s východisky niternějšími a hlubšími, divadla vynálezcovského typu, všemožně atakujícím transcendenci tohoto uměleckého druhu.“

Divadlo Drak - Za více než 55 let své existence získalo toto loutkové divadlo výjimečnou pověst v České republice i v  zahraničí. Kromě klasické umělecké produkce klade divadlo důraz na hledání nových cest a podob loutkového divadla: formou workshopů, kreativních dílen, produkcí současného alternativního umění a vytvářením prostoru pro multižánrovou a mezinárodní spolupráci.  Od roku 1995 je Drak spolu Klicperovým divadlem každoročně organizátorem festivalu Divadlo evropských regionů. V roce 2012 se v rámci rozvoje Mezinárodního institutu figurálního divadla při Divadle Drak uskutečnil první ročník Mezinárodního setkání divadelních škol Gaudeamus Theatrum.