ODJEZD Z KONCE SVĚTA

Alena Zemančíková

Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary

Inscenace hry Aleny Zemančíkové z roku 2003 tematicky navazuje na dramatizaci knihy pověstí Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny. Otevírá téma v české společnosti stále ještě bolavé, nedořečené, umlčované: odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Otázky víry a naděje v přijetí smíru. V Odjezdu z konce světa se ocitáme na rozbombardovaném chebském nádraží o Vánocích 1945 a v dalších časových rovinách. „To putování dodnes nevzalo konce… tak ať se velevážené publikum nediví, že se v té historii někdy nevyzná …“

Režie: Hana Franková
Dramaturgická spolupráce: Magdaléna Hniličková
Technická spolupráce: Jan Hnilička
Světla a zvuk: Hana Franková
Hrají: František Hnilička, Petr Richter, Jan Hnilička, Tomáš Tychtl, Martin Šíp, Adam Fedorek, Tomáš Mutinský, Jonáš Anderle, Jiří Švec, Tereza Urbanová, Ivana Sedláčková, Diana Derahová

Premiéra 2. prosince 2012

Hana Franková – Působila jako herečka v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech. Od roku 1993 do současnosti pracuje v nezávislém Divadle Dagmar, dále jako pedagog herecké tvorby na KVD DAMU a vyučuje také dramatickou výchovu na Střední pedagogické škole v Karlových Varech. Režijní tvorba: Vánoční lidové hraní, Betlém (Klement Bochořák), Děvuchy pastuchy (lidová poezie jarního času), Sáňky se zvonci (Antonín Přidal), Vliv gama paprsků na měsíčky zahradní (P. Zindel), Předulenky (lidová vánoční poezie), Podivice (z básní M. Doležala), V poli mnoho bylin stojí (Karel Jaromír Erben-Anna Franková), Nechte na hlavě (Anna Franková), American Blues (Tennessee Williams), Apokryf o narození Páně (A. M. Remizov), Bailegangaire (T. Murphy).

Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary – Studio je složené převážně ze studentů středních a vysokých škol. Hlavní dramaturgickou řadu tvoří tituly, které se dotýkají společenských témat a navazují či reflektují osnovy učebních předmětů základních a středních škol, zejména v oblasti společenských věd, literatury a historie. V posledních letech mělo Studio možnost svou práci prezentovat na národních a celostátních přehlídkách a na mezinárodních divadelních festivalech – Chorvatsko, Německo, Slovensko, Litva.