PŘED ZÁPADEM SLUNCE

Gerhart Hauptmann

ČINOHERNÍ KLUB

Ladislav Smoček

Ve hře Gerharta Hauptmanna probíhá konflikt mezi oduševnělým sedmdesátníkem Matoušem Clausenem a jeho vlastní rodinou, kterou vším převyšuje. Život je už povážlivě infikován intrikami „nahnědlé“ atmosféry (premiéra se konala 1932, krátce před nástupem Hitlera a jeho Národně socialistické německé dělnické strany). Nezištná láska mezi Clausenem a mladou ženou, která de facto konflikt spustí (širší rodina se cítí být ohrožena, že přijde o obrovské jmění), jasně prokáže, že hlavní hodnota života je jinde než v penězích a ideologii. V mladé Inken Petersové našel Matouš Clausen nový život, živou vodu. A v sílící nesvobodě svoji svobodu. Hra Před západem slunce nezapadne v čase, jsou v ní zapsány životní vzorce platící pro všechny doby.

Překlad: Jitka Fučíková
Režie a úprava: Ladislav Smoček
Dramaturgie: Roman Císař, Vladimír Procházka
Scéna: Šimon Caban
Kostýmy: Simona Rybáková

Osoby a obsazení:
Matouš Clausen - Petr Nárožný
Wolfgang Clausen -Pavel Kikinčuk
Egmont Clausen - Václav Šanda
Betina Clausenová - Dana Černá
Otilie Klamrothová - Lada Jelínková
Erich Klamroth - Ondřej Vetchý
Pavla Klotilda Clausenová - Diana Šoltýsová
Dr. Steynitz - Michal Pavlata
Hanefeld - Jaromír Dulava
Immoos -Jiří Štrébl
Geiger - Stanislav Zindulka
Dr. Wuttke - Otmar Brancuzský
Lauritz Wuttke - Otmar Brancuzský
Paní Petersová - Lenka Skopalová
Inken Petersová - Zuzana Stavná
Winter - Petr Meissel
Starosta - Zdeněk John
Představený městského zastupitelstva - Petr Burian

Premiéra: 25. března 2013
Délka představení: 2 hodiny a 20 minut