PRINC BHADRA A PRINCEZNA VASANTASÉNA ANEB MNICH POKRYTEC

Pavel Huml - Hubert Krejčí

DIVADLO ALFA

J. A. Pitínský

Již v roce 2010 uvedl J. A. Pitínský v Divadle Alfa inscenaci textu Huberta Krejčího Démonův pramen. O tři roky později se stejná autorská dvojice vrací a uvádí titul, který do jisté míry na jejich předchozí práci navazuje. Tentokrát sáhli po starším Krejčího textu (napsal ho spolu s Pavlem Humlem) Princ Bhadra a princezna Vasantaséna, za který autoři v roce 1989 získali 2. cenu v reprezentativní soutěži LITFONDU. Hra je velmi volným zpracováním staroindické Povídky o pokryteckém knězi a je věnována památce dvou velkých, dodnes hraných dramatiků - Carla Gozziho a Ferdinanda Raimunda, „v jichž hrách může divák zříti pramen etiky a mravnosti“, jak soudil J.W. Goethe. Vyšší princip mravní zvítězí nakonec i v této hře. Ústřední postavou je dívka Ambika, do jejíhož líbezného hlasu a bystrého ducha se zamiluje princ Bhadra, zatímco její neméně půvabné tělesné schránky se chce lstí a hanebným úskokem zmocnit nehodný mnich Sonamuki. Naštěstí se do věci vloží čarodějnice Čandra s „Excelencí“, opicí Dévaki, a čistá láska nakonec triumfuje nad láskou proradnou.

Obdobně jako v Démonově prameni i v tomto textu je umně smísena poezie, napětí, špetka východní filosofie a humor. A jako v předchozí inscenaci, i zde režisér a výtvarníci převedli klasickou látku do dnešního světa, důležitými inspiračními zdroji byly i gestická abeceda indického divadla a italská commedia dell arte.

Režie: Jan Antonín Pitínský
Scéna: Jana Preková
Kostýmy: Jan Štěpánek
Hudba: Miroslav Černý
Pohybová spolupráce: Hubert Krejčí
Dramaturgie: Pavel Vašíček


Osoby a obsazení
Princ BHADRA - Milan HAJN
Rádce VÁDŽRAMUŠTI - Petr BOROVSKÝ
Kupec ČAKRA - Bohuslav HOLÝ
Kupcova dcera AMBIKA - Lenka VÁLKOVÁ-LUPÍNKOVÁ
Čarodějnice ČANDRA - Milena JELÍNKOVÁ
Opice DÉVÁKÍ - Blanka JOSEPHOVÁ–LUŇÁKOVÁ
Mnich SONAMUKI - Martin „Sádlo“ BARTŮŠEK
Novic - Antonín PROCHÁZKA ml. j.h.
Představený kláštera - Vladimír ČADA j.h.
Náčelník stráže, Posel - Robert KROUPAR
3 excentrici – mniši, stráže, sluhové, atd. Marie MRÁZKOVÁ, Martina J. HARTMANNOVÁ, Robert KROUPAR

Premiéra 17. května 2013

Jan Antonín Pitínský (1955) - Režisér a dramatik. Vystudoval gymnázium a střední knihovnickou školu a prošel mnoha povoláními (např. inspicient v Divadle na provázku, kde v roce 1981 spolu s P. Scherhauferem zdramatizoval Dostojevského Bratry Karamazovy). V roce 1985 byl spoluzakladatelem Ochotnického kroužku, kde si vyzkoušel jak tvorbu autorskou, tak i režijní. Podílel se též na založení brněnského Kabinetu múz (1991) a nezávislého kulturního střediska Skleněné louka (1993). Od roku 1992 je na volné noze a režíruje po celé České republice i na Slovensku, od Slováckého divadla v Uherském Hradišti (kam se pravidelně vrací) až k pražskému Národnímu divadlu (např. v Dejvickém divadle, Divadle Na zábradlí, v Divadle v Dlouhé,  brněnském HaDivadle, Huse na provázku a v Divadle Reduta, MD ve Zlíně ad.). Režíroval i operu, mj. také v Plzni, kde r. 1998 nastudoval dílo H. Purcella Dido a Aeneas, za něž byl vyznamenán Cenou Alfréda Radoka, která ovšem byla jen jedním z celé řady dalších ocenění, včetně ceny Ministerstva kultury za oblast divadla. Je autorem her Ananas , Matka , Pokojíček , Buldočina, Park ad. , dramatizací (např. Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky), prozaických děl Praha – intimní deník hrdiny a Wolker a Bezruč a básnické sbírky Lulku tatíčkovi.

Divadlo Alfa - Předchůdce Divadla Alfa – Divadlo dětí – zahájilo činnost v září 1966. Současný tvůrčí tým (umělecký šéf a režisér T. Dvořák, dramaturg P. Vašíček, scénograf I. Nesveda) spolu s externími spolupracovníky s dvanáctičlenným hereckým souborem upřednostňuje komediální pojetí divadla s důrazem na práci s loutkou. Divadlo se obrací k široké divácké obci (od dětí až po mládež a dospělé publikum), jíž nabízí tematicky i žánrově pestrý repertoár od klasické a moderní pohádky až po světovou dramatiku. Vrcholnými (a zároveň erbovními) opusy posledních let se staly Dvořákovy inscenace Jeminkote, Psohlavci (1999), Tři mušketýři (2006), kteří získali již 27 ocenění u nás i v zahraničí, a James Blond. Od roku 1967 je divadlo spolupořadatelem festivalu Skupova Plzeň, soutěžního bienále českého profesionálního loutkového (a dnes i alternativního) divadla, jehož 30. ročník se uskuteční v roce 2014.