Kupec benátský

William Shakespeare

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ / DIVADLO GÉZY GÁRDONYIHO

Režie: Sándor Zsotér

Sándor Zsotér patří mezi nejvýznamnější maďarské režiséry střední generace. Je mistrem jevištního minimalismu, soustřeďuje se na inscenace světové klasiky, kterou studuje úspornými prostředky, často používá pozvolné, postupně gradující tempo inscenace. Jeho Kupec benátský získal ocenění maďarské kritiky jako nejlepší režie sezony a Maria Ambrus získala cenu za nejlepší scénický návrh.

Délka představení: 01:30


Režie: Sándor Zsótér

Překlad: István Vas

Scéna: Mária Ambrus

Kostýmy: Mari Benedek

Dramaturg: Júlia Ungár

Hudba: Zsófia Tallér

 

Osoby a obsazení:

 

Antonio, kupec benátský - András Ötvös

Bassanio - Miklós Bányai

Porcie - Zsuzsa Járó

Nerissa - Andrea Bozó

Šajlok - Máté Mészáros

Lancelot Gobbo - Milán Vajda

Jessica - Sára Mészáros

Lorenzo - András Nagy

Gratiano - Péter Lisztóczki

Tubal, Salarino - András Balogh

Benátský dóže - Milán Vajda

 

Premiéra 26. září 2008 / Opening: 26. September 2008

Délka představení: 1 h. 30 min.

 

Představení je součástí projektu "Budoucnost evropského činoherního divadla – tradice nebo experiment ve visegrádském prostoru".

 

Kupec benátský – Shakespearova zřejmě nejproblematičtější hra, označovaná za potencionálně antisemitskou, klade řadu klíčových a všeplatných otázek: Co je spravedlnost a co křivda? Co je právo a co zákon? Co slitování a co soucit? V Kupci benátském se vynořuje i řada dalších témat, týkajících se lidské jinakosti či vztahu židovství a křesťanství. Za bezprostřední prameny Kupce benátského se pokládají tři texty: ztracená hra Žid, kramářská píseň nazvaná podle židovského protagonisty Gernutus a první příběh čtvrtého dne z knihy Giovanniho Fiorentina Hlupák.

 

Tohle není žádná jednoduchá bajka, z níž by vzešlo poučení. Je to příběh, který se v naší panelákové společnosti, kde nenávist znovu zvedá hlavu, kde lidi nezajímá, jak ocenit slušnost druhých, ale jak ji zničit, kde lidi zapomínají žít vlastní životy, protože se předhánějí v  sobectví a nenávisti, stává tím nejaktuálnějším příběhem na světě.

István Ugrai, www.színházajánló.hu

 

This is not a simple teaching fable. This is a story, which nowadays, in our block-of-flats society, where hate raises its head again, where the people are not interested in appreciating, but in ruining each others’ virtues, where people forget to live their own lives, because they are engaged with being selfish and envious, so this story nowadays is the most important actuality in our world.

István Ugrai, www.színházajánló.hu

 

Máté Mészáros je Shylock, který nenávidí bez vášně: je povznesený nad halasná a hněvivá slova. Touha po pomstě je součástí jeho těla, svá práva dokazuje bez emocí. Zná svou situaci. Jeho pohled je temný, jeho emoce temně zbarvují jeho myšlenky. Jeho tiché sebevědomí děsí víc, než kdyby řval.

Attila Bujdos, Észak-Magyarország

 

Máté Mészáros is a Shylock, who does not hate with passion: he is over the loud and angry words. The desire of revenge is part of his body, he is proving his rights emotionlessly. He knows his situation. He has a dark glance, his feelings paint his thoughts dark. His silent selfconfidence is more scary, as he would roar.

Attila Bujdos, Észak-Magyarország

 

Není tu žádné „herectví”, jen sama existence, na vysoké úrovni... Je to začátek nebo konec? Vím jen, že je to vynikající představení.

Tamás Koltai, Élet és Irodalom

 

There is no „acting”, there is only existence, on a high level … Is this a beginning, or an end? I know only, that this is an excellent performance.

Tamás Koltai, Élet és Irodalom

 

Sándor Zsótér ( ⃰ 1961) - Herec, dramaturg, režisér a pedagog herectví a režie na Divadelní akademii v Budapešti. Vystudoval obor dramaturgie a v této profesi pracoval v několika maďarských divadlech až do roku 1992 (Zalaegerszeg, Szolnok, Nyíregyháza, Radnótiho divadlo v Budapešti). Od roku 1992 začal působit jako režisér a momentálně patří k nejvýznamnějším osobnostem maďarské divadelní režie. Od sezony 2008/09 je stálým režisérem Divadla Gézy Gárdonyiho. Získal mimo jiné Cenu Mari Jászaiové (1998), Sorosovu cenu (2003), Cenu Kálmána Nádasdyho (2004), Kossuthovu cenu (2006), Cenu za nejlepší režii na POSZT (Národním festivalu maďarského divadla v Pécsi) v letech 2003, 2004, 2008. Jeho inscenace Kupce benátského získala Cenu Thália (pozvání do budapešťského Divadla Thália pro nejlepší inscenaci mimobudapešťských divadel) a Júlia Ungárová dostala zvláštní cenu za nejlepší dramaturgii na POSZT 2009.

Divadlo Gézy Gárdonyiho - Profesionální divadlo se stoletou historií, jedno z nejvýznamnějších divadel současného Maďarska. Jeho soubor experimentuje s novými divadelními formami a jazykem, hledá nové způsoby vyjádření. GGS pracuje s nejvýznamnějšími režiséry maďarské i mezinárodní divadelní scény (Sándor Zsótér, Radoslav Milenković - hlavní režisér Srbského národního divadla Novi Sad, Gábor Máté - z Divadla J. Katony v Budapešti, Menyhért Szegvári  - z Pecsi Nemzeti Színházu, choreografka Dóra Barta a Tibor Csizmadia, generální ředitel GGS). V letech 2006-2010 byly každoročně vybrány jedna až dvě inscenace divadla mezi 12 nejlepších inscenací příslušné sezony a pozvány na nejvýznamnější celomaďarský divadelní festival v Pécsi (POSZT). Tyto inscenace  zde získaly několik ocenění. Inscenace GGS jsou často zvány také do zahraničí.