Zpracování osobních údajů

Organizace Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, se sídlem  Sedláčkova 174/2, 301 00 Plzeň; IČO: 70942749, DIČ: CZ 70942749., zastoupená prof. MgA. Janem Burianem,  email: info_festivaldivadlo@ festivaldivadlo.cz (dále jen „Správce“) spravuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 následující vaše osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mail 
a to za účelem:

Komunikace se subjektem osobních údajů ohledně festivalu Mezinárodní festival Divadlo a to včetně zasílání Newsletteru. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů.

Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit, a to zasláním emailu s žádostí o odhlášení na adresu  info_festivaldivadlo@festivaldivadlo.cz nebo odhlášením v patičce newsletteru. Od Správce lze kdykoliv požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním mých osobních údajů jsem oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 ( www.uoou.cz).